Na této stránce: lie in, sleep in
'lie in' je jiný výraz pro 'sleep in'. Najdete jej v jednom nebo více řádcích níže.'lie in' is an alternate term for 'sleep in'. It is in one or more of the lines below.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
lie-in,
sleep-in
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
UK, informal (sleeping late) (delší spánek)přispání spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 Lie-ins are one of the best things about weekends.
lie in,
sleep in
vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up."
UK, informal (stay in bed late) (déle spát)přispat si dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (ráno)zůstat v posteli dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
 I will lie in this morning because I was out celebrating my birthday yesterday evening. The newlyweds loved to lie in on Sunday mornings.
 Dnes zůstanu celé ráno v posteli, protože jsem včera slavila narozeniny.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
sleep in vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (get up late)zaspat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 It's Saturday, so I don't have to get up for work. I can sleep in.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
lie in | sleep in
AngličtinaČeština
lie in wait v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (hide, await [sb])čekat, číhat ned
Poznámka: Usually used in continuous tenses.
 When the victim arrived home, his attacker was already lying in wait.
lie in wait for [sb] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (hide, await [sb](někoho)číhat na ned + předl
 The man was convicted of first degree murder because he had been lying in wait for the victim.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"lie in" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Synonyma: lurk, více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "lie in":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'lie in'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.