latest

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈleɪtɪst/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ˈleɪtɪst/ ,USA pronunciation: respelling(lātist)

From late (advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."):
later
adv comparative
latest
adv superlative
From late (adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."):
later
adj comparative
latest
adj superlative
Na této stránce: latest, late

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
latest adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (newest, most recent)nejnovější, poslední přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Karen was always up to date on the latest fashions.
the latest nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (most up-to-date news)nejnovější zprávy příd + ž mn
 Ben always got up early so that he could catch up on the latest before work.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
late adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (after the scheduled time)pozdě příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
  pozdní, opožděný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 I need to go. I am late for my appointment.
 Musím jít. Mám schůzku a přijdu pozdě.
 Tato věta není překladem anglické ukázkové věty. Neměl žádnou omluvu pro svůj pozdní příchod.
late adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (near the end of the day etc.) (v noci)pozdě příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 It's late. Let's go home.
 Je už pozdě. Pojďme domů.
late adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (latter part of)na konci předl + m
  na sklonku předl + m
  pozdní přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 They married in the late sixties. He married a woman in her late 40s.
 Vzali se na konci šedesátých let.
late advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (after the scheduled time) (oproti plánu)pozdě, později příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 I arrived ten minutes late for the meeting.
 Na schůzku jsem dorazil o deset minut později.
late advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (near the end of: night, etc.)dlouho do přísl + předl
 We talked late into the night.
 Povídali jsme si dlouho do noci.
late adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." formal (former, deceased)zesnulý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  zemřelý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The late John Peters was a good man.
 Zesnulý John Peters byl dobrý muž.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Další překlady
AngličtinaČeština
late adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (fruit, vegetables: maturing later) (o ovoci a zelenině)pozdní přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The ripening times are different for early and late fruit.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
latest | late
AngličtinaČeština
at the latest advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (not later)nejpozději příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 This project needs to be completed by close of business tomorrow at the latest.
latest thing nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sth] newly popular)poslední výkřik módy fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 The latest thing in fashion will be out of date in two months.
latest thing nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (newly-acquired habit)nejnovější zvyk příd + m
  nový zvyk příd + m
  poslední výstřelek příd + m
 Her latest thing is to sort her candies by color before eating them.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"latest" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: the latest in [phone, sports, home] technology, read up on the latest in, is the latest in a long [series, line] (of), více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "latest":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'latest'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.