later

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈleɪtər/

From late (advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."):
later
adv comparative
latest
adv superlative
From late (adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."):
later
adj comparative
latest
adj superlative
Na této stránce: later, late

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
later advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (subsequently)poté, potom, nato příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 He came back later and told us he'd found his keys.
 Poté přišel a řekl nám, že našel svoje klíče.
later advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (at a future time) (v budoucnosti)později příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 Stop nagging me to fix the fence; I'll do it later.
 Neotravuj mě neustále s tou opravou plotu, udělám to později.
later adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (subsequent)pozdější, další přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 A later bulletin reported that there were more fatalities.
 V pozdější zprávě se psalo, že zemřelo více lidí.
later advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (further on in time)později příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
later interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (see you later) (pozdrav)tak zatím zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
 I've got to take this phone call. Later!
 Musím vzít tenhle hovor, tak zatím.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
late adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (after the scheduled time)pozdě příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
  pozdní, opožděný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 I need to go. I am late for my appointment.
 Musím jít. Mám schůzku a přijdu pozdě.
 Tato věta není překladem anglické ukázkové věty. Neměl žádnou omluvu pro svůj pozdní příchod.
late adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (near the end of the day etc.) (v noci)pozdě příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 It's late. Let's go home.
 Je už pozdě. Pojďme domů.
late adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (latter part of)na konci předl + m
  na sklonku předl + m
  pozdní přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 They married in the late sixties. He married a woman in her late 40s.
 Vzali se na konci šedesátých let.
late advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (after the scheduled time) (oproti plánu)pozdě, později příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 I arrived ten minutes late for the meeting.
 Na schůzku jsem dorazil o deset minut později.
late advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (near the end of: night, etc.)dlouho do přísl + předl
 We talked late into the night.
 Povídali jsme si dlouho do noci.
late adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." formal (former, deceased)zesnulý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  zemřelý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The late John Peters was a good man.
 Zesnulý John Peters byl dobrý muž.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
late adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (fruit, vegetables: maturing later) (o ovoci a zelenině)pozdní přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The ripening times are different for early and late fruit.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
later | late
AngličtinaČeština
at a later time advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (later)později
 We agreed to discuss the matter again at a later time.
later on advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (at a subsequent time)později příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 Start with a rough outline and add the details later on.
no later than preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (on or before, by)ne později něž fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
  nejpozději příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 Full payment must be received no later than two weeks before the start of the course. Rooms must be vacated no later than midday.
sooner or later advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (at some time in the future)dříve či později
 Keep up your life of crime and sooner or later you'll end up in prison!
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"later" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "later":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'later'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.