late

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈleɪt/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/leɪt/ ,USA pronunciation: respelling(lāt)

Inflections of 'late' (advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."):
later
adv comparative
latest
adv superlative
Inflections of 'late' (adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."):
later
adj comparative
latest
adj superlative

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
late adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (after the scheduled time)pozdě příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
  pozdní, opožděný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 I need to go. I am late for my appointment.
 Musím jít. Mám schůzku a přijdu pozdě.
 This sentence is not a translation of the original sentence. Neměl žádnou omluvu pro svůj pozdní příchod.
late adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (near the end of the day etc.) (v noci)pozdě příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 It's late. Let's go home.
 Je už pozdě. Pojďme domů.
late adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (latter part of)na konci předl + m
  na sklonku předl + m
  pozdní přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 They married in the late sixties. He married a woman in her late 40s.
 Vzali se na konci šedesátých let.
late advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (after the scheduled time) (oproti plánu)pozdě, později příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 I arrived ten minutes late for the meeting.
 Na schůzku jsem dorazil o deset minut později.
late advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (near the end of: night, etc.)dlouho do přísl + předl
 We talked late into the night.
 Povídali jsme si dlouho do noci.
late adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." formal (former, deceased)zesnulý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  zemřelý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The late John Peters was a good man.
 Zesnulý John Peters byl dobrý muž.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
late adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (fruit, vegetables: maturing later) (o ovoci a zelenině)pozdní přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The ripening times are different for early and late fruit.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
as of late advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (recently, lately)nedávno příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
  v poslední době fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 She has been acting unusually as of late. She hasn't eaten for four days nor slept for two nights.
be late v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (not arrive on time)zpozdit se, opozdit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  přijít pozdě dok + přísl
 We have a departmental meeting this morning so I daren't be late. Don't be late for your own wedding.
late at night advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (at a late hour, during the night)pozdě v noci fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
  pozdě do noci fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 I used to stay up late at night listening to music and reading.
late in the day exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (in the evening) (pozdní hodina)pozdě příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 We arrived late in the day, but the hotel staff were very accommodating.
late in the day exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." figurative (belatedly)opožděně příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 Joanne apologized for sending her birthday wishes late in the day.
late in the day exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." figurative (belated)opožděný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 You should have apologized while he was still alive, now it's a little late in the day.
late-night adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (taking place at a late hour)pozdně noční přísl + příd
 I saw it on the late-night news.
of late advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (until recently)donedávna příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 He has been riding the bus of late.
run late viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." informal (be behind schedule)mít zpoždění ned + přísl
  (přeneseně: časovém)být ve skluzu ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
 I'd love to stop and talk to you, but I'm running late for an important meeting with my boss.
stay up late viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (not go to bed as early as usual)zůstat dlouho vzhůru dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
 He never allows his son to stay up late if he has school the following day. I stayed up late to watch the World Cup game.
too late adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (not in time for [sth])příliš pozdě přísl + přísl
  moc pozdě přísl + přísl
 You turned in your homework too late to get full credit for it.
too late advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (not in time for [sth])později příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
  se zpožděním předl + s
 I arrived an hour too late for my appointment.
 Na schůzku jsem dorazil o hodinu později.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"late" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: the [bus, train, homework] was late, is getting too late for, [are, came] too late, více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "late":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'late'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.