latch

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈlætʃ/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/lætʃ/ ,USA pronunciation: respelling(lach)

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
latch nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (fastener)západka žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
latch vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (fasten) (na petlici, západku)zavřít dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
latch viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (fasten itself) (na západku)zavřít se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The door latched as it swung shut.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Další překlady
AngličtinaČeština
latch nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (electronic circuit)překlad není dostupný
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Frázová slovesa
AngličtinaČeština
latch on vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (baby: grab the nipple) (batole matce na ňadro)nalepit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The kittens latched on and began to suckle.
latch on vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." figurative (idea, etc.: adopt, understand) (přeneseně: nápad, myšlenka)vzít si do hlavy dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
latch on to [sth/sb],
latch onto [sth/sb]
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(cling)přilepit se k dok + předl
  přilnout k dok + předl
  ulpět na dok + předl
 Sea lampreys latch on to passing fish, sharks, and even humans.
latch on to [sth],
latch onto [sth]
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
figurative (idea, etc.: adopt, understand) (přeneseně: nápad, myšlenka)vzít si do hlavy dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
 The student began to latch on to the idea of Socialism.
latch on to [sb],
latch onto [sb]
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
figurative (follow [sb] around) (přen.: někoho pronásledovat, držet se)nalepit se na dok + předl
 She's so clingy, she just latches on to whatever boy she meets.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Slovní spojení: secured, locked, closed] with a latch mechanism, [pulled, slid, closed] the latch, made sure the latch was [closed, locked], více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "latch":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'latch'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.