landscape

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈlændskeɪp/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ˈlændˌskeɪp/ ,USA pronunciation: respelling(landskāp′)


Inflections of 'landscape' (v): (⇒ conjugate)
landscapes
v 3rd person singular
landscaping
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
landscaped
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
landscaped
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
landscape nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (rural scenery)krajina žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 We stopped at the top of the mountain to admire the landscape.
 Zastavili jsme se na vrcholu kopce, abychom se pokochali krajinou.
landscape nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (painting of a rural scene) (obraz krajiny)krajinka žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 They bought a landscape at the art auction.
 Na aukci si koupili jednu krajinku.
landscape [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (design and plant for improved appearance) (krajinu)upravit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 My parents are going to landscape the front of their new house.
 Moji rodiče se rozhodli upravit předzahrádku.
landscape adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (paper format: not portrait) (formát zobrazení)na šířku předl + ž
 Jim printed the table out in landscape format.
 Jim vytiskl tabulku na šířku.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"landscape" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: landscape a [garden, park, green area], a [beautiful, serene, chaotic, rugged] landscape, is a landscape [painter, artist, architect, planner, gardener], více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "landscape":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'landscape'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.