lag

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈlæg/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/læg/ ,USA pronunciation: respelling(lag)

Inflections of 'lag' (v): (⇒ conjugate)
lags
v 3rd person singular
lagging
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
lagged
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
lagged
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
lag viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (rate, production: slow down) (výroba)pokulhávat, zaostávat ned
 The project started well, but then ran into difficulties and began to lag.
lag viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (fall behind in a race) (závod)zaostávat ned
  (závod)být pozadu ned + přísl
 Sean tripped at the start of the race and was soon lagging.
lag nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (time delay)zpoždění spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 The movie was running with a lot of lag.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Další překlady
AngličtinaČeština
lag nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (wooden slat of a barrel)pažina žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 The cooper bound the lags into shape.
lag nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK, slang (prisoner)vězeň mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  (hovorově)mukl mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 Aaron spent three years as a lag.
lag nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (finance: late payment) (platební)zpoždění spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 Due to Larry's lag in payment, his credit score suffered.
lag nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK, AU, dated, slang (long-term prisoner)vězeň mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  (hovorový výraz)mukl mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 George was one of the prison's oldest lags; he had been inside for fifteen years.
lag viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." figurative (fall behind in studies) (studium)zaostávat ned
  (studium)být pozadu ned + přísl
 Brad had to have private tutoring because he was lagging in his studies.
lag viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (interest) (zájem)opadávat, mizet ned
  (zájem)opadnout, vymizet dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
lag [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (insulate: a pipe) (izolovat)opláštit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
jet lag nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (fatigue caused by plane travel) (únava při přeletu více časových pásem)pásmová nemoc příd + ž
  jet lag mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 I get jet lag if I travel through more than four time zones.
lag behind vi + adv (not be as fast) (časově)zaostávat ned
 Jim was lagging behind while the other runners were approaching the finishing line.
lag behind [sb/sth] vi + prep (not be as fast) (časově)zaostávat za ned + předl
 Clarkson was lagging behind the leading group of cyclists.
lag behind vi + adv figurative (not stay up to date) (z hlediska pokroku)zaostávat ned
  (z hlediska pokroku)nedržet krok ned + m
 In terms of technological innovation, the company was lagging behind.
lag behind [sb/sth] vi + prep figurative (not maintain: standards, pace) (v tempu)zaostávat ned
  (v tempu)nedržet krok ned + m
 In the economic recovery, manufacturing is lagging behind other sectors.
 Ekonomika se obnovuje, ale výrobní sektor stále zaostává za ostatními.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Slovní spojení: the lag time between, am still suffering from jet lag, How's your jet lag?, více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "lag":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'lag'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.