WordReference neumí přeložit celou tuto frázi, ale po kliknutí na jednotlivá slova uvidíte jejich význam:

ladder tournament


Nepodařilo se nám najít celou frázi, kterou hledáte.
Níže vidíte heslo "ladder".

Podívejte se také na: tournament

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
ladder nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (set of rungs for climbing)žebřík mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 John used the ladder to climb onto the roof to clean out the gutters.
 John použil žebřík, aby vylezl na střechu a vyčistil okapy.
ladder nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (corporate ladder) (firemní)žebříček mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 Dan started working as an intern and worked his way up the ladder over the next few decades.
 Dan začal pracovat jako stážista a během následujících dvaceti let se po žebříčku vypracoval nahoru.
ladder [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." UK (tear: tights, stockings) (punčochy)roztrhnout si dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 I laddered my tights trying to climb over the fence.
 Snažila jsem se přelézt přes plot a roztrhla si přitom punčochy.
ladder viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." UK (tights, stockings: run) (punčochy)roztrhnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 My stockings were so sheer, they laddered after ten minutes' wear.
 Moje punčochy byly tak jemné, že se během deseti minut nošení roztrhly.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
ladder nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (tights: run) (na punčoše)oko spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 Stacy's tights had a ladder in them.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
career ladder nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (advancement in a job)kariérní žebříček příd + m
 Peter works a lot of overtime in hopes that he can climb the career ladder quickly.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "ladder tournament":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'ladder tournament'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.