lack

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈlæk/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/læk/ ,USA pronunciation: respelling(lak)

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
lack nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (shortage)nedostatek mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 There is a severe lack of skilled mechanics in this town.
 Ve městě je kritický nedostatek zkušených mechaniků.
lack nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (scarcity)nedostatek mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 The lack of water has caused the animals to die of thirst.
 Kvůli nedostatku vody umírala zvířata žízní.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Další překlady
AngličtinaČeština
lack [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (does not have)chybět ned
  postrádat ned
  mít nedostatek ned + m
 The label lacks information about the side effects of this drug.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
lack of nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (absence of, deficiency in)nedostatek mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  absence žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 There is a total lack of authority in this organisation.
lack of interest nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (apathy, disinterest)nedostatek zájmu
 The course was cancelled due to a lack of interest.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"lack" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: lacks [understanding, empathy, compassion, conviction], a [complete, total, shocking, distinct] lack of, lack [food, water, the bare necessities], více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "lack":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'lack'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama
Nahlásit nevhodnou reklamu.