labor

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈleɪbər/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ˈleɪbɚ/ ,USA pronunciation: respelling(lābər)

Na této stránce: labor, Labour
'labor' je jiný výraz pro 'Labour'. Najdete jej v jednom nebo více řádcích níže.'labor' is an alternate term for 'Labour'. It is in one or more of the lines below.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
labor (US),
labour (UK)
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(hard work)dřina, lopota žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 Only dedicated labor will make this project successful.
labor,
UK: labour
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
US (childbirth)porod mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 Megan's labor lasted only two hours before the baby was delivered.
labor,
UK: labour
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
US, uncountable (workers)pracovní síla příd + ž
  pracující m mnpodstatné jméno mužského rodu v množném čísle: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského v množném čísle (např. bratři, jeleni, kameny).
 The factory will need to hire more labor to fill these orders.
labor (US),
labour (UK)
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(work)práce žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 This project represents several days' labour.
labor,
UK: labour
viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived."
US (do hard work)dřít ned
  (těžce)pracovat ned
 Medieval peasants spent their whole lives laboring.
labor to do [sth] (US),
labour to do [sth] (UK)
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(work to achieve [sth](tvrdě pracovat)usilovat o ned + předl
 All the translators labor to make the dictionary as good as possible.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
Labour nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK (British politics: Labour Party)labouristé m mnpodstatné jméno mužského rodu v množném čísle: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského v množném čísle (např. bratři, jeleni, kameny).
 Labour lost the election this year.
Labour n as adjnoun as adjective: Describes another noun--for example, "boat race," "dogfood." UK (relating to Labour Party)labouristický přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 He was a true Labour supporter.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
labor | Labour
AngličtinaČeština
child labor (US),
child labour (UK)
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(children: forced working) (využívání dětské pracovní síly)dětská práce příd + ž
 Child labor is still prevalent in some Third World countries.
day labor (US),
day labour (UK)
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
US (work: paid by the day)překlad není dostupný
 Day labor is a growing part of the informal economy in the United States.
division of labor,
UK: division of labour
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
US (delegation of tasks)dělba práce
 Assembly lines are extreme examples of division of labor.
labor against [sth] (US),
labour against [sth] (UK)
vi + prep
(work to prevent) (přen.: pracovat ve snaze zabránit)bojovat proti ned + předl
 We must continue to labor against this discrimination.
 Musíme i nadále bojovat proti diskriminaci.
labor camp,
UK: labour camp
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
US (enforced work camp)pracovní tábor
 The government sent Maisky to a labour camp in Siberia.
labor contract (US),
labour contract (UK)
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(employment agreement)pracovní smlouva
 The teachers are hoping to negotiate a more equitable labor contract this year.
Labor Day nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US (US national holiday) (státní svátek v USA)Svátek práce m + ž
 Labor Day falls on the first Monday of September.
labor force (US),
labour force (UK)
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(workforce: employable people)pracovní síla příd + ž
 The size of the labor force increases when school closes for the summer.
labor pains (US),
labour pains (UK)
nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors."
(childbirth: contractions)porodní bolesti
 Rosemary suffered severe labour pains as she was giving birth.
labor relations (US),
labour relations (UK)
nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors."
(worker-employer relationship)pracovně-právní vztahy
 Labor relations are difficult if workers can be fired at any time for cause, or for no reason at all.
labor the point (US),
labour the point (UK)
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
figurative (belabor)usilovně vysvětlovat přísl + ned
  trvat na ned + předl
 The lawyer labored the point excessively.
labor under [sth] (US),
labour under [sth] (UK)
vi + prep
used in expressions (mistakenly believe)mylně se domnívat přísl + ned
  (mylně)vycházet z představy ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
Poznámka: Commonly followed by: the illusion, the misapprehension, a mistaken belief, etc.
 The company is labouring under the illusion that it can take shortcuts to get the results it wants.
labor union (US),
labour union (UK)
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(trade union, syndicate)odbory
 The labor unions were created to protect workers from unfair working conditions.
manual labor (US),
manual labour (UK)
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(work carried out by hand)manuální práce příd + ž
 Although machines are used to produce most goods, repairing them is still done mostly by manual labor.
organized labor (US),
organized labour,
organised labour (UK)
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(workers belonging to a union)odborářství spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 Economists have long debated the impact of organized labour on workplace productivity.
slave labor (US),
slave labour (UK)
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(slavery, enforced work)otrocká práce příd + ž
 Many of the greatest monuments were built by slave labor.
slave labor (US),
slave labour (UK)
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
figurative (low-paid work) (hovorový výraz: špatně placená práce)otročina žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 For many, working in a fast food restaurant is slave labor. It may be slave labor, but at least it's a job.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"labor" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
V seznamech: Economics, více…
Slovní spojení: in labor at the hospital, have been laboring over the (hot) [fire, stove] (all day) , went into labor, více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "labor":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'labor'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama
Nahlásit nevhodnou reklamu.