known

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈnəʊn/US:USA pronunciation: respellingUSA pronunciation: respelling(nōn)

From the verb know: (⇒ conjugate)
known is: Click the infinitive to see all available inflections
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."
Na této stránce: known, know

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
known adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (publicly recognized)známý, proslulý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 He is a known serial killer.
 Je známý (or: proslulý) jako mnohonásobný vrah.
known,
known for
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(famous)proslulý, slavný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 He is known for his street protests.
 Je proslulý účastmi na pouličních protestech.
known v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked." (know)věděl min nedminulý čas, vid nedokonavý: Nedokonavé sloveso v minulém čase.
  znal min nedminulý čas, vid nedokonavý: Nedokonavé sloveso v minulém čase.
 He had known about the murder.
 Věděl o té vraždě.
 Tato věta není překladem anglické ukázkové věty. Znal jsem ho dříve, než se stal generálním ředitelem.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Další překlady
AngličtinaČeština
known adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (mathematics: having a value) (v matematice: znát hodnotu)znát, mít ned
 If x and y are known, we can find z.
 Pokud známe „x“ a „y“, můžeme spočítat „z“.
known nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (mathematics: value) (v matematice)známá žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 The knowns and unknowns you will need to solve the problem are given below.
known nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (established fact) (to, co je známé)to, co + vědět fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 Let's write down the knowns, and then we can try to figure out the rest.
 Sepišme si to, co víme, a na zbytek přijdeme.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
know vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (comprehend)znát ned
  vědět ned
 I know the answer.
 Znám odpověď.
 Tato věta není překladem anglické ukázkové věty. To bych věděl i bez nápovědy.
know vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (be aware of) (být si vědom)vědět ned
 Does he know that we've arrived?
 Ví, že jsme přijeli?
know vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." ([sb]: be acquainted with) (někoho)znát ned
 Do you know Julie?
 Znáš Julii?
know [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (be conversant, familiar) (něco)znát ned
  (hodně o něčem)vědět ned
  být obeznámen s ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
 He knows football better than anyone.
 Zná fotbal lépe než kdokoli jiný.
know [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (have memorized) (pamatovat si)umět ned
  znát zpaměti ned + přísl
 She's only three but she knows the alphabet.
 Jsou jí teprve tři, ale umí (or: zná zpaměti) abecedu.
know [sth] from [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (distinguish) (schopnost)rozeznat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (schopnost)rozlišit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 He doesn't know a flower from a weed.
 Nerozezná květinu od plevele.
know [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (recognize) (někoho)poznat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (někoho)rozpoznat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 I knew my estranged father as soon as I set eyes on him.
 Otce, který dlouho žil v odloučení, jsem okamžitě poznal.
know of [sb/sth] vi + prep (be aware [sb], [sth] exists) (existenci někoho, něčeho)znát ned
  (existenci někoho, něčeho)vědět o ned + předl
 I know of him, but he's not really a friend.
 Znám ho, ale nejsme přátelé.
know viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (hold in mind as fact) (mít o něčem znalost)vědět ned
 If you don't know, then we need to find someone who does.
 Pokud nevíš, musíme najít někoho, kdo ví.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Další překlady
AngličtinaČeština
know [sb] as [sth/sb],
know [sb] to be [sth/sb]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(perceive) (někoho nějakým způsobem)znát ned
 I know her as a woman of integrity.
 Znám ji jako důstojnou ženu.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Frázová slovesa
known | know
AngličtinaČeština
knock [sb] down,
known down [sb]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
(pedestrian: hit with a vehicle) (někoho autem)srazit, porazit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The car knocked him down as he crossed the street.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
known | know
AngličtinaČeština
also known as preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (alias)známý také jako fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
  jinak zvaný přísl + příd
 Eva Perón, also known as Evita, was a controversial figure in Argentine politics.
be known for [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (be identified or famous for) (něco)být známý pro ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
 That restaurant is known for its excellent seafood.
known as preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (called)známý pod jménem fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 Elvis Presley, known as the King of Rock and Roll, was born in 1935.
known quantity nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sth], [sb] familiar)známé množství
 We have worked with Mike for over a decade, so he is a known quantity for us.
make [sth] known vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (publicize, reveal)oznámit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  zveřejnit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 I've always made my opinion known - it's no secret that I don't like him.
well known,
well-known
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(famous)slavný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  proslulý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  známý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
Poznámka: A hyphen is used when the adjective comes before the noun.
 Many actresses and actors are well known all around the world.
well known,
well-known
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(commonly accepted)obecně známý přísl + příd
  známý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
Poznámka: A hyphen is used when the adjective comes before the noun.
 It's a well-known fact that sea water is salty.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"known" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: the only known is the [time, place, number], is a known fact (that), there are known knowns (and known unknowns), více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "known":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'known'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.