junk

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈdʒʌŋk/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/dʒʌŋk/ ,USA pronunciation: respelling( jungk)

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
junk nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (useless things)harampádí spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
  veteš žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 Dan threw away all of his junk when he moved.
 Když se Dan stěhoval, vyhodil všechno harampádí.
junk nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (useless item)krám mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 Karen's car was a piece of junk, and she wanted a new one.
 Karenino auto byl krám, a proto chtěla nové.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
junk adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (worthless)bezcenný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Nathan's junk computer doesn't even start.
junk nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (drugs)narkotika s mnpodstatné jméno středního rodu v množném čísle: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního v množném čísle (např. kuřata, letadla).
 Larry went to the hospital when he shot too much junk into his veins.
junk nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (Chinese ship)džunka žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 Zhou Hao sailed a junk along the river as a tour guide.
junk nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. slang (genitalia) (hovorový výraz: přirození)nádobíčko spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 Sam scratched his junk as he sat in class.
junk [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." US (scrap: throw away)vyhodit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Vincent junked his old bike and bought a new one.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
junk food nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (food that is unhealthy)nezdravé jídlo příd + s
 People who eat too much junk food suffer from many serious health problems.
junk jewelry (US),
junk jewellery (UK)
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(fake jewelry)bižuterie žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 Belinda started making junk jewellery out of plastic and wire.
junk mail nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (unsolicited e-mail)nevyžádaný e-mail příd + m
 I've got great spam filters so hardly ever see any junk mail.
junk mail nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (unsolicited leaflets, etc.)nevyžádaná pošta příd + ž
 The mail we receive is usually 90% junk mail and 10% actual letters.
junkyard,
junk yard
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
mainly US (place for reselling discarded items)překlad není dostupný
piece of junk nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (article: unwanted)šunt, zmetek
 That's not an antique: it's a piece of junk!
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"junk" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: a junk mail [filter, folder], too much junk mail, delete junk [files, emails], více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "junk":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'junk'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.