joking

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈdʒəʊkɪŋ/


From the verb joke: (⇒ conjugate)
joking is: Click the infinitive to see all available inflections
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
Na této stránce: joking, joke

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
joking nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (telling jokes)žertování, vtipkování mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 Joking is a way for some people to deal with confrontation.
joking adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (in humor, jest)žertovný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  (nevážný)zlehčující přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Sarah made a joking comment about her weight, but no one thought it was funny.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
joke nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (funny comment)vtipná poznámka příd + ž
 He kept making funny jokes about the people there.
 Pořád dělal vtipné poznámky o ostatních přítomných.
joke nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (amusing story)vtip, žert mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  anekdota žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 He told a joke about a priest, a rabbi and an imam.
 Vyprávěl nám vtip (or: anekdotu) o knězi, rabínovi a imámovi.
joke viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (tell or make jokes)vtipkovat ned
  žertovat ned
  (zastaralý výraz)šprýmovat ned
 We were joking all night.
 Vtipkovali jsme celou noc.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
joke nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (prank)kanadský vtip příd + m
 He played a joke on the unsuspecting actress.
 Vystřelil si z nic netušící herečky.
joke nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative, informal (laughingstock) (o někom, komu se lidé směji)terč posměchu m + m
 That stupid guy is the biggest joke around!
joke nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative, informal ([sth] ridiculous) (o něčem neuvěřitelném a směšném)vtip mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  fraška žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 His violin playing is a sad joke.
 Jeho hra na housle je jako špatný vtip.
joke nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative, informal ([sth] trivial) (něco snadného)sranda žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  (něco snadného)legrace žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 War is no joke.
 Válka není žádná sranda.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"joking" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: anyway, joking aside, but all joking aside, joking apart, I really [think, believe], více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "joking":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'joking'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.