joint

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈdʒɔɪnt/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/dʒɔɪnt/ ,USA pronunciation: respelling( joint)


WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
joint nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (body: articulation) (tělo)kloub mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 Peter injured a finger joint when he tried to catch the ball.
 Peter si při chytání míče zranil kloub prstu.
joint nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (object: hinge) (stroje apod.)spoj, kloub mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 Fred oiled the machine's joints.
 Fred namazal spoje zařízení.
joint nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. slang (marijuana cigarette) (marihuana)joint mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 Sean smoked a joint during break.
 Sean o přestávce vykouřil joint.
joint nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (walls: connecting point)styčný bod příd + m
 The joint was load-bearing, so it couldn't be removed when they built the addition onto the house.
 Styčný bod byl nosný, takže ho během přistavování nemohli odstranit.
joint adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (shared) (podnik)společný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Dan and Sarah were the joint leaders of the club.
 Dan a Sarah byli společnými majiteli klubu.
joint [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (cut up: a joint of meat)naporcovat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  nasekat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The butcher used a cleaver to joint the lamb.
 Řezník použil sekáček k naporcování jehněčího.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
joint nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US, slang (bar, restaurant)bar mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 Sarah liked to hang out at a drinking joint down the street.
joint nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US, slang (prison) (slangový výraz: vězení)loch mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 Dan spent a few years in the joint, and wasn't afraid of the law.
joint nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (large cut of meat)pečeně žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  kus masa m + s
 She served a lamb joint roasted with garlic and rosemary.
joint [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (make into a joint)spojit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  skloubit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Paul jointed the two beams.
joint [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (cut into shape) (dřevo)slícovat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  lícovat ned
 Gary jointed the board with a saw to make it fit.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
dovetail,
dovetail joint
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(interlocking joint) (spoj tesařský, truhlářský)rybina žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 The antique piece of furniture has beautiful dovetails.
joint venture nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (business: joint enterprise)joint venture mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  společný podnik příd + m
 Otter Media is a joint venture between AT&T and the Chernin Group.
joint-venture [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (establish as joint venture)založit společný podnik dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
joint-venture viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (enter into joint venture)zapojit se do společného podniku dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"joint" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: needs joint [surgery, replacement], suffers from (acute) joint pain, (painful) joint inflammation, více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "joint":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'joint'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.