Na této stránce: joining, join

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
joining adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (connecting)spojovací, propojovací přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The plumber is installing the joining pipe.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
join [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (socially) (někým, v rámci soc. interakce)jít s dok + předl
  (někomu)připojit se k dok + předl
 We are going to see a movie tonight. Would you like to join us?
 Jdeme dneska do kina. Nechceš jít s námi?
join vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (connect) (dát k sobě)spojit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  dát dohromady dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 He joined the two puzzle pieces together.
 Spojil dva dílky puzzle.
join vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (become a member of) (členství)vstoupit do dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (zejména instituce)přistoupit k, přidat se k dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 She joined the chess club.
 Vstoupila do šachového klubu.
 This sentence is not a translation of the original sentence. USA nepřistoupily ke Kjótskému protokolu.
join vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (participate in)zúčastnit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  participovat na ned + předl
 We joined the search for the missing children.
 Zúčastnili jsme se pátrání po těch zmizelých dětech.
join with [sb],
join with [sb] to do [sth]
vi + prep
(cooperate)dát se dohromady dok + přísl
  spojit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Business leaders have joined with the government to fight poverty.
 Kapitáni průmyslu se dali dohromady za účelem boje proti chudobě.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
join nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (place where things are attached) (místo propojení)spoj mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 The join is where two pieces are connected.
join viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (be united) (dva kusy dohromady apod.)spojit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (dva kusy dohromady apod.)propojit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 These two pieces join.
join [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." UK (unite) (dát k sobě ruce apod.)spojit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The priest joined the hands of the bride and groom.
join [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (take part in: an activity) (aktivně do nějaké činnosti)zapojit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (aktivně do nějaké činnosti)angažovat se ned
 To join our campaign, please sign up at our website.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"joining" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "joining":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'joining'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.