jeer

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈdʒɪər/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/dʒɪr/ ,USA pronunciation: respelling( jēr)

Inflections of 'jeer' (nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.): nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors.": jeers

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
jeer viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (shout abuse)posmívat se ned
 The crowd jeered when he told a joke in poor taste.
jeer vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (shout at, taunt)posmívat se ned
jeer at [sb] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (shout at, taunt [sb])posmívat se ned
  posměšně pokřikovat na ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
 At the bar, the rowdy men jeered at the loser of the fight.
jeer nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (taunting remark)posměch, výsměch mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 The actor was tormented by jeers from the crowd.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"jeer" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "jeer":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'jeer'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.