jammed

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈdʒæmd/

From the verb jam: (⇒ conjugate)
jammed is: Click the infinitive to see all available inflections
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."
Na této stránce: jammed, jam

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
jammed adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (stuck accidentally)zaseklý, zacpaný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The zipper on my coat's jammed.
jammed adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (full) (plný lidí apod.)nacpaný, narvaný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 We tried to get to the front but the hall was too jammed.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
jam nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. mainly UK (food: fruit conserve)džem mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 Sheila used the leftover plums to make jam.
 Sheila použila zbytek švestek na výrobu džemu.
jam nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (vehicle congestion) (dopravní)zácpa žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 Jeff was late to work after being stuck in a jam for three hours.
 Jeff přijel do práce pozdě, protože tři hodiny vězel v dopravní zácpě.
jam nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (improvised music session) (improvizovaná hudební akce)jam mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
Poznámka: Převzato z angličtiny.
 The band got together for a jam on Saturday.
 Kapela se v sobotu sešla na jam.
jam viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (door: become stuck) (dveře)zaseknout se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (dveře)zasekávat se ned
 The door jammed, and Ben couldn't get out.
 Dveře se zasekly a Ben se nemohl dostat ven.
jam viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (machine: become stuck) (přístroj)zaseknout se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (přístroj)zasekávat se ned
 The printer jammed again, so no one could print anything for over an hour.
 Tiskárna se znovu zasekla, takže přes hodinu nemohl nikdo nic tisknout.
jam [sth] in [sth],
jam [sth] into [sth]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(push hard, wedge)vmáčknout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Paul tried to jam a dollar into the vending machine, but it didn't work.
 Paul se do automatu snažil vmáčknout dolar, ale nefungovalo to.
jam [sth] full of [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (overfill)nacpat, natlačit, narvat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Tom jammed his backpack full of useless things.
 Tom nacpal batoh nepotřebnými věcmi.
jam [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (phone line, etc.) (telefonní linku)přetížit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The news caused panic and jammed the phone lines.
 Zprávy vyvolaly paniku a telefonní linky byly přetížené.
jam [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (broadcast: block) (rádio: signál)rušit ned
 The military tried to jam the protesters' communications.
 Armáda se snažila rušit komunikaci protestujících.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
jam nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (crowd of people)tlačenice žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 Ben didn't like going out into the jam of holiday shoppers.
jam nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (difficult situation) (hovorový výraz)brynda žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  (hovorový výraz)kaše žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  (hovorový výraz)polízanice žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 Bobby had gotten himself into quite a jam.
 Bobby je v pěkné bryndě.
jam,
paper jam
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(paper stuck in machine) (papír v tiskárně)zaseknutí spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 The printer was out of commission all day because of a major paper jam.
jam viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (play music) (hudba)jamovat ned
jam on [sth] vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." (slam on)mačkat ned
 Nancy jammed on the buttons, trying to get something to work.
 Nancy mačkala na tlačítka ve snaze něco zapnout.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"jammed" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "jammed":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'jammed'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.