itself

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ɪtˈsɛlf/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ɪtˈsɛlf/ ,USA pronunciation: respelling(it self)

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
itself pronpronoun: Replaces noun--for example, "He took the cookie and ate it." "I saw you yesterday." (reflexive of it) (4. pád)se zájzájmeno: Zpravidla zastupuje podstatná jména nebo přídavná jména a má tak většinou funkci podmětu, předmětu nebo přívlastku (např. já, tvůj, kdo, nic).
  (3. pád)si zájzájmeno: Zpravidla zastupuje podstatná jména nebo přídavná jména a má tak většinou funkci podmětu, předmětu nebo přívlastku (např. já, tvůj, kdo, nic).
  (7. pád)sebou zájzájmeno: Zpravidla zastupuje podstatná jména nebo přídavná jména a má tak většinou funkci podmětu, předmětu nebo přívlastku (např. já, tvůj, kdo, nic).
  (2. a 4. pád)sebe zájzájmeno: Zpravidla zastupuje podstatná jména nebo přídavná jména a má tak většinou funkci podmětu, předmětu nebo přívlastku (např. já, tvůj, kdo, nic).
 The press cannot censor itself.
 Tisk se nemůže cenzurovat.
 Tato věta není překladem anglické ukázkové věty. Naše město si nemůže dovolit koupaliště! Raději bychom měli opravit chodníky.
 Tato věta není překladem anglické ukázkové věty. Jeden odbor potírá druhý, a ministerstvo je tak fakticky ve válce samo se sebou.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Další překlady
AngličtinaČeština
itself pronpronoun: Replaces noun--for example, "He took the cookie and ate it." "I saw you yesterday." (emphatic) (zdůraznění)sám zájzájmeno: Zpravidla zastupuje podstatná jména nebo přídavná jména a má tak většinou funkci podmětu, předmětu nebo přívlastku (např. já, tvůj, kdo, nic).
  (zdůraznění)samotný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The fingerprint itself proved he was lying.
 Otisky prstů samy stačily na jeho usvědčení.
itself pronpronoun: Replaces noun--for example, "He took the cookie and ate it." "I saw you yesterday." (normal condition)sám o sobě fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 The substance is harmless in itself.
 Tato látka je sama o sobě neškodná.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
by itself advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (without help)samo zájzájmeno: Zpravidla zastupuje podstatná jména nebo přídavná jména a má tak většinou funkci podmětu, předmětu nebo přívlastku (např. já, tvůj, kdo, nic).
  sám o sobě fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 The bruise will go away by itself.
by itself advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (without adornment) (bez ozdob)sám o sobě fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 Does the dress look good by itself, or should I put on gold beads?
groom itself vtr + refltransitive verb and reflexive pronoun: Transitive verb with reflexive pronoun--for example, "Enjoy yourself." "They behaved themselves." (animal: clean its hair) (zvíře)čistit se ned
 The ape groomed itself.
 Opice se čistila.
in itself advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (per se)samo o sobě
 The Guggenheim museum is in itself a reason to visit Bilbao.
replicate itself vtr + refltransitive verb and reflexive pronoun: Transitive verb with reflexive pronoun--for example, "Enjoy yourself." "They behaved themselves." (genetic material: reproduce)množit se ned
resolve itself into [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (change, become)přeměnit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Emily awoke in the night and saw a monster at the end of her bed; as she became more fully awake, the monster resolved itself into her clothes thrown over the back of a chair.
speak for itself v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (be self-evident)mluvit samo za sebe
 The cause of the accident speaks for itself: someone was careless.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"itself" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "itself":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'itself'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.