itch

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈɪtʃ/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ɪtʃ/ ,USA pronunciation: respelling(ich)


WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
itch nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (skin irritation)svědění spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 Kyle had an itch where the mosquito bit him.
itch nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (desire)nutkání spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 Peter felt the itch to go traveling.
 Petr cítil nutkání cestovat
itch viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (skin, rash, wound: be itchy)svědět ned
  svrbět ned
 The rash itched terribly.
itch viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (clothing, fabric: irritate)svědět ned
  (látka)kousat ned
 Sarah's new shirt was rough and itched uncomfortably.
 Sářina nová košile byla hrubá a nepříjemně ji kousala.
itch viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (feel skin irritation)cítit svědění ned + s
  svědět ned
 This chickenpox is driving me crazy; I itch all over.
 Z těch neštovic šílím. Svědí mě celé tělo.
itch [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (cause irritation) (přeneseně: způsobit svědět)kousat ned
 This woolen sweater is itching my back.
itch for [sth] to do [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (be impatient for)nemoci se dočkat ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
Poznámka: always used in a progressive tense
 I'm itching for the summer holidays to start!
 Nemohu se dočkat začátku prázdnin!
itch to do [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (be impatient to)nemoci se dočkat ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
Poznámka: always used in a progressive tense
 I'm itching to tell you the gossip about Mandy ...
 Nemohu se dočkat, až ti řeknu ten drb o Mandy.
itch [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (scratch) (něco)škrábat si ned
 Jim itched the rash on his arm constantly, and it kept getting worse.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"itch" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: an itch-relief cream, have an itch on my [arm, back], can you help me scratch this itch?, více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "itch":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'itch'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.