it's

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈɪts/US:USA pronunciation: respellingUSA pronunciation: respelling(its)


WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
it's contractioncontraction: Shortened form of word or words--for example, "I'd" = "I had," "can't" = "cannot." colloquial, abbreviation (it is)je ned
  to je záj + ned
Poznámka: Not to be confused with the possessive pronoun "its"
 It's almost time for us to leave.
it's contractioncontraction: Shortened form of word or words--for example, "I'd" = "I had," "can't" = "cannot." colloquial, abbreviation (it has)-
 It's been a difficult year for the whole family.
 Byl to těžký rok pro celou rodinu.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
for what it's worth advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." informal (in my opinion)dle mého názoru fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
  když už jsme u toho fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 I know you won't change, but for what it's worth, I think that skirt looks awful on you.
 Vím, že se nepřevlékneš, ale dle mého názoru v té sukni vypadáš hrozně.
Good job,
It's a good job
interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!"
UK, informal (it is fortunate)ještěže spspojka: Spojuje slova nebo věty. Vyjadřuje mluvnický a významový poměr vět nebo členů (např. a, ale, a proto).
  dobře, že přísl + sp
 Good job you remembered your umbrella!
 Ještěže sis vzal deštník!
It's a fair distance exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." informal (It's quite a long way.)je to dost daleko
it's a given exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (it's a fact)je samozřejmé, že
 There is going to be a big line-up for tickets: it's a given. It's a given that junk food is not good for your health.
It's about time interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal (impatience)je na čase fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 It's about time you returned my book!
It's about time! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal (impatience)Konečně!, No konečně! zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
 "I'm going to apply for a job." "It's about time!"
It's all the same to me exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." informal (I have no preference.)je mi jedno
 You can stay or leave; it's all the same to me.
it's been a long time exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (a lot of time has passed)to už je dávno fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 It's been a long time since I last saw him.
it's been ages since preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (it's been a very long time since)už hrozně dlouho
 It's been ages since we all sat down together.
it's child's play exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (it's extremely easy) (něco lehkého)hračka
 It's so easy to do -- it's child's play, really.
It's high time exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." informal (urgency)je nejvyšší čas fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 It's high time I went to the doctor; I've postponed it four times. It's high time you found a job.
It's none too soon,
it is none too soon
exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own."
informal (it is overdue)Nikdy není pozdě. fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
  Pozdě ale přece. fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 It seems like spring has finally arrived, and it is none too soon for me.
it's nothing exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." informal (it is not important)to není nic
 "What's the problem?" "Oh, it's nothing."
it's no use doing [sth],
there's no use doing [sth]
exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own."
(it is pointless)bezpředmětný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  zbytečný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 It's no use calling out his name, he can't hear you any more.
That's a wrap,
It's a wrap!
interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!"
informal (movie: filming has ended) (konec natáčení filmu)Končíme! zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
  (konec natáčení filmu)Balíme! zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
 The director shouted, "That's a wrap!"
That's a wrap,
It's a wrap!
interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!"
figurative, slang (the job is finished)hotovo zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
  (přeneseně)balíme zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
 "That's a wrap," the boss announced, at the end of the project.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"it's" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "it's":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'it's'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.