WordReference neumí přeložit celou tuto frázi, ale po kliknutí na jednotlivá slova uvidíte jejich význam:

it figures


Nepodařilo se nám najít celou frázi, kterou hledáte.
Níže vidíte heslo "it".

Podívejte se také na: figures
Na této stránce: it, IT, information technology

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
it pronpronoun: Replaces noun--for example, "He took the cookie and ate it." "I saw you yesterday." (inanimate thing)-
  ono zájzájmeno: Zpravidla zastupuje podstatná jména nebo přídavná jména a má tak většinou funkci podmětu, předmětu nebo přívlastku (např. já, tvůj, kdo, nic).
 Your book? It's on the table.
 This sentence is not a translation of the original sentence. Tvoje pravítko? Je na stole.
 This sentence is not a translation of the original sentence. To je přesně ono!
it pronpronoun: Replaces noun--for example, "He took the cookie and ate it." "I saw you yesterday." (direct object) (se 4. pádem)to zájzájmeno: Zpravidla zastupuje podstatná jména nebo přídavná jména a má tak většinou funkci podmětu, předmětu nebo přívlastku (např. já, tvůj, kdo, nic).
 He brought it to the party.
it pronpronoun: Replaces noun--for example, "He took the cookie and ate it." "I saw you yesterday." (after preposition)překlad není dostupný
 She put the book on it.
it pronpronoun: Replaces noun--for example, "He took the cookie and ate it." "I saw you yesterday." (indirect object) (se 3. pádem)tomu zájzájmeno: Zpravidla zastupuje podstatná jména nebo přídavná jména a má tak většinou funkci podmětu, předmětu nebo přívlastku (např. já, tvůj, kdo, nic).
 I gave it a push.
it nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (circumstances) (zástupně za všechno)to zájzájmeno: Zpravidla zastupuje podstatná jména nebo přídavná jména a má tak většinou funkci podmětu, předmětu nebo přívlastku (např. já, tvůj, kdo, nic).
 How is it going?
 Jak to jde?
it pronpronoun: Replaces noun--for example, "He took the cookie and ate it." "I saw you yesterday." (impersonal subject of to be)-
 It is important to remember who your friends are.
 Je důležité pamatovat si, kdo jsou tví kamarádi.
it pronpronoun: Replaces noun--for example, "He took the cookie and ate it." "I saw you yesterday." (weather)-
 It's raining.
 Prší.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
it adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (fashionable)překlad není dostupný
it nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (player in children's game: tag)překlad není dostupný
 You're it!
it pronpronoun: Replaces noun--for example, "He took the cookie and ate it." "I saw you yesterday." (animal) (vztahující se ke zvířeti)to zájzájmeno: Zpravidla zastupuje podstatná jména nebo přídavná jména a má tak většinou funkci podmětu, předmětu nebo přívlastku (např. já, tvůj, kdo, nic).
 From the size of the footprints, it must be a big one.
it pronpronoun: Replaces noun--for example, "He took the cookie and ate it." "I saw you yesterday." (person) (odkaz na osobu)to zájzájmeno: Zpravidla zastupuje podstatná jména nebo přídavná jména a má tak většinou funkci podmětu, předmětu nebo přívlastku (např. já, tvůj, kdo, nic).
 Who is it?
 Kdo je to?
it pronpronoun: Replaces noun--for example, "He took the cookie and ate it." "I saw you yesterday." (group)překlad není dostupný
 The crowd dispersed once it left the main square.
it pronpronoun: Replaces noun--for example, "He took the cookie and ate it." "I saw you yesterday." (emphasis in anticipation) (pro zdůraznění)to zájzájmeno: Zpravidla zastupuje podstatná jména nebo přídavná jména a má tak většinou funkci podmětu, předmětu nebo přívlastku (např. já, tvůj, kdo, nic).
 It was at that moment that I realized my mistake.
 This sentence is not a translation of the original sentence. To léto jsem si uvědomil, že bych ve městě nemohl bydlet.
it pronpronoun: Replaces noun--for example, "He took the cookie and ate it." "I saw you yesterday." informal (person: special) (přeneseně: o někom)něco zájzájmeno: Zpravidla zastupuje podstatná jména nebo přídavná jména a má tak většinou funkci podmětu, předmětu nebo přívlastku (např. já, tvůj, kdo, nic).
  (přeneseně: o někom)kdoví co část + záj
 That girl really thinks she's it.
 Ta holka si o sobě myslí, že je vážně něco.
 Ta holka si o sobě myslí, že je kdoví co.
it pronpronoun: Replaces noun--for example, "He took the cookie and ate it." "I saw you yesterday." informal (special quality) (výjimečné nadání)to zájzájmeno: Zpravidla zastupuje podstatná jména nebo přídavná jména a má tak většinou funkci podmětu, předmětu nebo přívlastku (např. já, tvůj, kdo, nic).
 There's something special about this singer; the boy just has it.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
IT nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. initialism (information technology) (zkr.: informační technologie)IT spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
IT n as adjnoun as adjective: Describes another noun--for example, "boat race," "dogfood." initialism (relating to information technology)IT přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
information technology nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (field of computing)informační technologie příd + ž mn
 The programmer works in information technology.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Frázová slovesa
it | IT | information technology
AngličtinaČeština
get off,
also US: get it off
vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up."
vulgar, slang (have an orgasm) (hovorový výraz: mít orgasmus)udělat se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 It takes me a long time to get off when we have sex in the missionary position.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
it | IT | information technology
AngličtinaČeština
as it is advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." colloquial (as the situation stands)jak to tak vypadá fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 As it is, we'll be lucky to arrive before dark!
 Jak to tak vypadá, budeme rádi, když dorazíme před setměním!
as it is advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (in its current state)jak stojí a leží fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
  (v aktuálním stavu)tak, jak je fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 We'll have to make do with the vehicle we have, as it is.
 Budeme se muset spokojit s tím autem, co máme, jak stojí a leží.
as it turns out advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (as has transpired)jak se ukázalo fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 The candidate I offered the job to is, as it turns out, my boss's cousin!
as it were advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." idiom (so to speak)abych tak řekl fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
ask for [sth] vi + prep figurative, informal (invite: trouble) (přeneseně: o nepříjemnosti)říkat si ned
  (přeneseně: o nepříjemnosti)říct si dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
Poznámka: This sense of "ask for" is often used with the continuous form of the verb - e.g., "He was asking for trouble" or "You're asking for it."
 I wouldn't do that if I were you! You're just asking for it.
 Být tebou to nedělám. Přímo si o to říkáš.
be that as it may exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (despite [sth])i přes to fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
  navzdoru tomu přísl + záj
 The weather forecast says there will be heavy rain tomorrow. Be that as it may, we will not cancel the open-air concert.
beat it interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" slang (go away) (hovorový výraz)Vypadni!, Odprejskni!, Zmiz! zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
 No, I won't give you any money. Now, beat it!
beat it v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." slang (leave, go) (neformální)vypadnout, zmizet dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The police showed up and we knew it was time to beat it.
Blast! Blast it! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" slang (annoyance)Sakra! zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
  Panebože! zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
 Blast! I just went and spilled my coffee all over the floor!
 Sakra! Rozlil jsem kafe všude po podlaze.
Bring it on! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal (eagerness) (vyjádření nadšení)jdeme na to zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
  (vyjádření nadšení)do toho zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
Bring it on! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" slang (challenge to fight) (výzva k boji)tak se ukaž zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
  (výzva k boji)ukaž se zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
  (výzva k boji)tak se předveď zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
 If you think you can do better, bring it on!
call it a day v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (stop doing [sth](neformální: skončit v práci)dát si padla dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
 I've been working for hours, I'm going to call it a day.
Can it! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" slang, impolite (shut up!) (neformální)Sklapni! zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
  Buď zticha! zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
 Can it! I don't want to hear another word from you!
check it out interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" US, slang (look) (hovorový výraz)sleduj zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
  (hovorový výraz)mrkej na to zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
  (hovorový výraz)čekuj to zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
 Check it out, man! That car's just too cool.
 Sleduj, kámo! To fáro je prostě nejvíc.
Cut it out! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" slang, figurative (stop it)Nech toho!, Přestaň! zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
 Cut it out! - if you don't stop doing that, I'll have to punish you.
cut it out v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." slang, figurative (stop doing [sth](něco dělat)přestat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 He keeps teasing me about my boyfriend. I wish he'd cut it out.
Damn it! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" slang, potentially offensive (expressing annoyance)sakra, hergot, kruci zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
 Damn it! I hit my knee on the desk again!
Darn!,
Darn it!
interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!"
US, informal, euphemism (damn)sakra, zatraceně zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
 Mary stubbed her toe. "Darn!" she exclaimed.
 Mary se kopla do palce. „Sakra!“ zakřičela.
Deal with it! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" slang (accept reality)Smiř se s tím! zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
 You don't like your job? Deal with it! - you need the money.
 Nemáš rád svou práci? Smiř se s tím! Peníze potřebuješ.
dish it out v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative, slang (be critical, abusive) (hovorový výraz: vynadat)vytmavit to dok + záj
 You can dish it out well enough, but you don't like it when someone attacks you.
DIY nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK, colloquial, initialism (do-it-yourself)udělej si sám dok + záj
  kutilství spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 I'm staying at home this weekend for a little DIY on the house.
It doesn't matter interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (it's not important)to je jedno fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
  (hovorový výraz)to je fuk fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 "I forget to buy the milk." "It doesn't matter. I'll stop by the supermarket on the way back from work."
don't mention it interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (you're welcome)není zač fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
  to nestojí za řeč fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 "Thanks so much for all your help." "Don't mention it! It was no trouble."
drop it interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal, figurative (stop talking about it)Nech toho! zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
  Už o tom nemluv! zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
 I don't want to discuss the subject any more – please drop it.
drop it v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal, figurative (stop talking about [sth])nechat toho dok + záj
  přestat o tom mluvit dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
 He kept mentioning my marriage problems so I asked him to drop it.
Easy does it interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (go slowly, be careful) (pokyn)pomalu, opatrně
floor it v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." slang (depress the accelerator) (neformální)dupnout na plyn dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
 When the light turned green, he floored it and the car sped away.
foot it vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (walk)jít pěšky ned + přísl
  šlapat ned
 The car has broken down, so we'll have to foot it.
for what it's worth advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." informal (in my opinion)dle mého názoru fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
  když už jsme u toho fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 I know you won't change, but for what it's worth, I think that skirt looks awful on you.
 Vím, že se nepřevlékneš, ale dle mého názoru v té sukni vypadáš hrozně.
Forget about it! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" slang (don't mention it, you're welcome)Není zač! zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
  Neřeš to! zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
 Forget about it – it was nothing really. Forget about it! - you don't owe me a thing.
Forget about it! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" slang (don't worry, it's not important)Zapomeň na to! zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
  Neřeš to! zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
 Look, it's not such a big deal that I lied to you, so forget about it already!
Forget about it! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (stop thinking about it)Neřeš to! zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
  Vykašli se na to! zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
  Nemysli na to! zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
 Anyone could have made the same mistake; forget about it!
Forget it! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" slang (certainly not)zapomeň na to fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
  zapomeň citcitoslovce: Vyjadřuje nálady a pocity, vůli mluvčího, označuje hlasy a zvuky (např. au, hej, ahoj).
 If you think I'm doing the dishes for you again tonight, forget it!
 Jestli si myslíš, že budu dneska po tobě umývat nádobí, tak na to zapomeň!
f*** it interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" vulgar, offensive, slang (annoyance) (vulgární výraz rozčilení)kurva zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
  (vulgární výraz rozčilení)do prdele zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
 Fuck it - I don't understand this question at all!
 Kurva – já vůbec nerozumím téhle otázce!
f*** it interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" vulgar, offensive, slang (dismissiveness) (vulg.: rezignace)nasrat zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
  (vulg.: rezignace)srát na to zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
 Fuck it – let's just stay in tonight as we can't make a decision.
 Srát na to – zůstanem dneska doma, když se nedokážeme rozhodnout.
get it vtr + pron slang (understand)pochopit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  porozumět dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 He told a joke but I didn't get it.
get it over with v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (do the unpleasant task now) (něčeho nepříjemného)dát se do toho, pustit se do toho dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
 It's best to get it over with now, rather than leave it to the last minute.
get it right v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (do [sth] correctly)udělat to správně dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
  udělat to dobře dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
  zvládnout to dok + záj
 If you can't get it right, don't bother trying!
Get over it! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" slang (stop making a fuss! forget about it!) (hovorový výraz)Nech to plavat! zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
  (hovorový výraz)Vykašli se na to! zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
 So he left you. Get over it. There are plenty of better men out there anyway.
give it a go exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (try)zkusit to, vyzkoušet to dok + záj
  (přeneseně)dát tomu šanci dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
 Although Brian had never gone kayaking before, he suddenly decided to give it a go.
give it a second thought v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (rethink)zvážit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  přehodnotit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 He dropped what he was doing and went to her without giving it a second thought.
Give it up! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (stop trying)vzdej to zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
 Helen is never going to date you--give it up!
 Helen s tebou nikdy chodit nebude - vzdej to!
give it up v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (stop trying)vzdát to dok + záj
  nechat to být dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
 That's never going to work; I'd give it up, if I were you.
go for it! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal (encouragement)jdi do toho!
 You want to buy a new car? I say go for it!
go through with it v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (do [sth] daunting) (udělat něco odvážného)jít do toho dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
 Bethan had doubts about applying for the job, but eventually went through with it.
Good job,
It's a good job
interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!"
UK, informal (it is fortunate)ještěže spspojka: Spojuje slova nebo věty. Vyjadřuje mluvnický a významový poměr vět nebo členů (např. a, ale, a proto).
  dobře, že přísl + sp
 Good job you remembered your umbrella!
 Ještěže sis vzal deštník!
ham,
ham it up
viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived."
informal (overact) (herec)přehrávat ned
 Fred decided to ham his act up a bit when the audience didn't react.
have it,
have it that
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(declare, assert)říkat, tvrdit, vyprávět ned
 Legend has it that the lakes are the footprints of a giant.
have at it v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." slang (attempt [sth])zkusit to
 If you think you can do a better job, just have at it!
have had it v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." slang (have had enough)mít něčeho dost
 I am angry and have had it with his bad behavior.
have it easy v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (face no problems)žít si jako v bavlnce
 People born into money are considered to have it easy.
hit it off v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." slang (get on well)dobře vycházet přísl + ned
 Me and my new roommate hit it off from the start.
hit [sb] where it hurts v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (attack [sb]'s weak spot)zaútočit na Achillovu patu fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
  zaútočit na slabé místo fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 His divorce hit him where it hurts: in his wallet. When he said I was ugly, he hit me where it hurts.
Hold it! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal (wait!)Počkej! zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
 Hold it! I want to say one more thing before you go.
Hold it! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal (stop!)Zastav!, Zadrž! zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
 Hold it, everybody! Don't go near that bull.
hoof it v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." slang (walk, go on foot)jít pěšky ned + přísl
 Hannah had a flat tire, so she had to hoof it to work.
hoof it v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." slang (walk, go on foot)jít pěšky ned + přísl
 Our car ran out of petrol so we had to hoof it to the petrol station. We lost our subway passes, so we had to hoof it thirty blocks in high heels.
how is it that...? (explain why)jak je to možné?
 How is it that all of your hats are black?
how it is (reality, the way life is)jak to je
 You might think it's unfair that you didn't get the job, but that's just how it is.
I got it interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" slang (I understand)Pochopil jsem to. fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
  Chápu. ned
 Ah, I got it. Thanks for the explanation!
I got it interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" US, slang (I have the matter in hand)Postarám se o to. fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 Don't worry about washing the dishes. I got it.
I like it interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (I find it appealing)líbí se mi to ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
 What a lovely dress! I like it.
isn't it? (question tag)že?
  ne?
 This is your book, isn't it?
it does not matter,
it doesn't matter
interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!"
(it is unimportant or irrelevant)Na tom nezáleží! zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
  To je jedno! zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
 It doesn't matter what you say; I'm still going to do what I want.
it may be (it is possible)je možné ned + příd
 It may be that the weather will improve tomorrow.
it means,
it means that
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(this signifies)to znamená záj + ned
 If I have a bruise, it means something has hit me.
it must be [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (has to be true) (jistota)musí být ned + ned
 The cat has just had kittens, so it must be female.
it must be [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (it is very probably) (vysoká pravděpodobnost)musí být ned + ned
 If the newspaper says it's true, it must be. The dog is barking; it must be the mailman.
it must be v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (it is fated) (osudem dáno)musí být ned + ned
 No sane man seeks his own death; but if it must be, let it be swift and painless.
it seems (it appears that)zdá se, že ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
  tak to vypadá, že ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
 It seems like Mikey is getting along very well with his new classmates. It seems obvious that you don't like her.
it stands to reason,
It stands to reason that
exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own."
(it is logical)rozumí se samo sebou
 It stands to reason that if an employee is suffering from stress, then their productivity will decrease.
it's contractioncontraction: Shortened form of word or words--for example, "I'd" = "I had," "can't" = "cannot." colloquial, abbreviation (it is)je ned
  to je záj + ned
Poznámka: Not to be confused with the possessive pronoun "its"
 It's almost time for us to leave.
it's contractioncontraction: Shortened form of word or words--for example, "I'd" = "I had," "can't" = "cannot." colloquial, abbreviation (it has)-
 It's been a difficult year for the whole family.
 Byl to těžký rok pro celou rodinu.
It's a fair distance exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." informal (It's quite a long way.)je to dost daleko
it's a given exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (it's a fact)je samozřejmé, že
 There is going to be a big line-up for tickets: it's a given. It's a given that junk food is not good for your health.
It's about time interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal (impatience)je na čase fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 It's about time you returned my book!
It's about time! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal (impatience)Konečně!, No konečně! zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
 "I'm going to apply for a job." "It's about time!"
It's all the same to me exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." informal (I have no preference.)je mi jedno
 You can stay or leave; it's all the same to me.
it's been a long time exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (a lot of time has passed)to už je dávno fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 It's been a long time since I last saw him.
it's been ages since preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (it's been a very long time since)už hrozně dlouho
 It's been ages since we all sat down together.
it's child's play exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (it's extremely easy) (něco lehkého)hračka
 It's so easy to do -- it's child's play, really.
It's high time exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." informal (urgency)je nejvyšší čas fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 It's high time I went to the doctor; I've postponed it four times. It's high time you found a job.
It's none too soon,
it is none too soon
exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own."
informal (it is overdue)Nikdy není pozdě. fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
  Pozdě ale přece. fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 It seems like spring has finally arrived, and it is none too soon for me.
it's nothing exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." informal (it is not important)to není nic
 "What's the problem?" "Oh, it's nothing."
just do it interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (take action, do not hesitate)Prostě to udělej! zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
 Don't procrastinate over the possible consequences, just do it!
keep it up viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." informal (maintain at same pace or level) (neform.: ve stejném tempu nebo úrovni)udržet to dok + záj
  (neformální)jen tak dál fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 You got straight A's this term - keep it up! Good work, Alan - keep it up!
Knock it off! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" slang (stop it)Přestaň s tím!, Nech toho! zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
  (hovorový výraz)Dej si pohov! zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
 Knock it off! Go and play somewhere else--I'm trying to do some work!
knock it off v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." slang (stop: doing, saying)přestat s tím dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
  nechat toho dok + záj
  (hovorový výraz)dát si pohov dok + m
 Gary was whistling tunelessly until Dave told him to knock it off.
know-it-all,
also UK: know-all
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
pejorative, informal (person: clever, arrogant) (pejorativní výraz)všeználek, rozumbrada mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 That kid who got 100 percent in science and math is such a know it all!
lay it on the line v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal, figurative (speak frankly)mluvit narovinu ned + přísl
  vyložit karty na stůl dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
 The CEO laid it on the line: "The business needs to reform or it will face dire consequences."
let it be interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (don't try to change it)nech to být fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 You shouldn't get involved in their quarrel - just let it be.
live it up v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." slang (lead hedonistic life)užívat si ned
  žít naplno ned + přísl
 Live it up while you are still young and beautiful.
live it up v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." slang (celebrate extravagantly)oslavit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  užít si dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 It's all right to live it up once in a while; a few beers won't hurt you.
make a go of it v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (make it successful) (neformální: uspět)dát to dok + záj
 If we work hard on our relationship, we can make a go of it.
make it v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." slang (succeed)uspět dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 In Hollywood, an Oscar nomination is a sign that you've made it.
make it v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (with adjective: ensure it is)ujistit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 You owe Keith an apology and you'd better make it good; he's really upset.
make it v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (arrive on time)zvládnout to dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 I thought I would miss the bus, but I made it!
make it v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (do [sth] in time) (v termínu)udělat to dok + část
  (v termínu)dokončit to dok + část
 I didn't think we'd get all the work finished by the deadline, but we made it in the end!
make it v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (survive)přežít to dok + záj
Poznámka: push0417
 The doctors did all they could, but the accident victim didn't make it.
 Lékaři dělali, co bylo v jejich silách, ale oběť nehody to nepřežila.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "it figures":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'it figures'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.