isolation

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˌaɪsəˈleɪʃən/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ˌaɪsəˈleɪʃən/ ,USA pronunciation: respelling(ī′sə lāshən, is′ə-)

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
isolation nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. uncountable (being alone)izolace, samota žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  odloučení spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 Meera talked about the isolation she had felt during her first months in a new country.
isolation nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. uncountable (microorganism: isolating, separating) (mikrobiologie)izolování spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 Scientists are working on the isolation of the gene responsible for the condition.
isolation nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. uncountable (quarantine) (karanténní)izolace žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 Doctors use isolation to prevent the spread of diseases.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
in isolation advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (apart, separately)odděleně příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
  samostatně příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 These recent attacks cannot be taken in isolation; they are part of a coordinated threat to security.
in isolation advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (patient: in quarantine) (pacient)v izolaci předl + ž
 The patient was kept in isolation while tests were carried out to identify her illness.
in isolation advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (prisoner, detainee: separately) (vězeň)na samotce předl + ž
  (vězeň)na izolaci předl + ž
 The prisoner was held in isolation for several days after the attack.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"isolation" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: placed in the isolation [hospital, unit, ward, chamber], put [him, the criminal] into isolation, [he] is in isolation, více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "isolation":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'isolation'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.