inspired

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ɪnˈspaɪərd/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ɪnˈspaɪrd/ ,USA pronunciation: respelling(in spīərd)

From the verb inspire: (⇒ conjugate)
inspired is: Click the infinitive to see all available inflections
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."
Na této stránce: inspired, inspire

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
inspired adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (person: stimulated)inspirovaný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 A trip to the art gallery always leaves me feeling inspired.
inspired adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (idea: showing inspiration) (myšlenka)inspirativní přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 They certainly have an inspired approach to the problem.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
inspire vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (motivate) (motivace)inspirovat ned
inspire [sb] to do [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (motivate [sb] to do [sth])inspirovat k ned + předl
 My sister's success in business inspired me to set up my own company.
inspire [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (awaken [sb]'s creative ideas) (kreativně)inspirovat ned
 Impressionism inspires me more than any other art movement.
inspire [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (prompt: an idea)inspirovat ned
 Kate uses music to inspire her artwork.
inspire [sth] in [sb] vtr + prep (arouse [sth])vyvolávat ned
  podnítit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Jeff's work inspired a lot of confidence in his abilities among the management, and he was promoted soon.
 Jeffova práce vyvolávala ve vedení velkou důvěru v jeho schopnosti, a tak byl brzy povýšen.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Další překlady
AngličtinaČeština
inspire viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." formal (technical: inhale)vdechnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  nadechnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
inspire [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." often passive (divine guidance) (boží rukou)vést ned
 The martyr maintained that God had inspired her actions.
 Mučedník trval na tom, že jeho činy vedl Bůh.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"inspired" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: an inspired [move, choice, performance], an inspired [painter, writer, artist], felt inspired to [write, paint], více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "inspired":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'inspired'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.