industrial

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ɪnˈdʌstriəl/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ɪnˈdʌstriəl/ ,USA pronunciation: respelling(in dustrē əl)

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
industrial adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (industrially developed) (země)průmyslový, vyspělý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Industrial nations have heavy demands for fossil fuels.
industrial adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (used in industry) (používaný v průmyslu)průmyslový přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The industrial solvents are safely stored at the plant.
industrial adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (resulting from industry) (související s průmyslem)průmyslový přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Industrial pollution is destroying marine life in the bay.
industrial nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (type of stock, bond)překlad není dostupný
industrial nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (type of dance) (taneční styl)industriál mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
industrial nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. rare (industrial worker)průmyslový pracovník příd + m
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
industrial revolution nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (manufacturing developments in late 18th century)průmyslová revoluce příd + ž
 During the Industrial Revolution many people moved from the countryside to the towns.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"industrial" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "industrial":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'industrial'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.