individual

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˌɪndɪˈvɪdʒuəl/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ˌɪndəˈvɪdʒuəl/ ,USA pronunciation: respelling(in′də vijo̅o̅ əl)

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
individual adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (separate)oddělený přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  vlastní přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Each apartment has its own individual balcony.
 Každý byt má svůj oddělený balkon.
individual nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (a single person)osoba žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  jedinec mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 Only one individual turned up at opening time.
 Při otevření se dostavila jen jedna osoba.
 Při otevření se dostavil jen jeden jedinec.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
individual adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (distinctive)unikátní přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  osobitý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  ojedinělý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The painter has a very individual brush style.
individual adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (of a single person) (patřící jedné osobě)svůj vlastní záj + příd
 Each employee has an individual locker.
 Každý zaměstnanec má svoji vlastní skříňku.
individual adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (for use by one person) (určený pro jednu osobu)jeden číslčíslovka: Je slovo číselného významu, vyjadřuje se jím počet, pořadí, násobenost, díl celku apod (např. [i]deset[/i] korun, [i]patý[/i] v cíli).
 An individual serving of apple pie was not enough for him.
 Jedna porce jablečného koláče mu nestačila.
individual nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (person)osoba žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  jedinec mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  člověk mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 She is an odd individual.
 Je to divná osoba.
individual nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (distinct entity)jednotlivec mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 Each member of the choir was treated as an individual.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
IRA nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US, initialism (individual retirement account)penzijní účet příd + m
 Tom opened an IRA account when he joined the company.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"individual" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: is a [unique, strong, respectful, confident, true] individual, is an individual [serving, portion], is an individual with a [unique] personality, více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "individual":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'individual'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.