indiscretion

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˌɪndɪˈskrɛʃən/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ˌɪndɪˈskrɛʃən/ ,USA pronunciation: respelling(in′di skreshən)

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
indiscretion nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (lack of tact)netaktnost, indiskrece žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 The manager's indiscretion was apparent when he yelled at his staff.
indiscretion nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (indiscreet act, speech) (čin)indiskrece žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 Frank's indiscretion with drugs got him in trouble.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "indiscretion":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'indiscretion'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.