WordReference neumí přeložit celou tuto frázi, ale po kliknutí na jednotlivá slova uvidíte jejich význam:

in the chips


Nepodařilo se nám najít celou frázi, kterou hledáte.
Níže vidíte heslo "in".

Podívejte se také na: the | chips
Na této stránce: in, IN

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
in preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (inside) (uvnitř, vevnitř)v, ve předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
 I left your book in the car.
 Nechal jsem tvou knihu v autě.
in preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (into) (dovnitř)do předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
 He came in the room after you left.
 Vešel do pokoje poté, co jsi odešel.
in preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (in a geographical location) (místně)v, ve předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
 I live in a small town in France, but my family lives in London. I'll take you to my favourite shop in the city centre.
 Bydlím v malém městě ve Francii, ale moje rodina žije v Londýně.
in advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (into a position)dovnitř příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 First put the batteries in and then turn it on.
 Tato věta není překladem anglické ukázkové věty. Otevřete kryt a vložte dovnitř baterie.
in preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (time: within) (časově)v, ve předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
 I'll be leaving in March.
 Odjíždím v březnu.
in preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (time: after) (časově)za předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
 Call me again in two days.
 Zavolej mi znova za dva dny.
in preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (time: within a period)-
 I haven't seen you in years! How have you been? This window's a bit stiff; it hasn't been opened in at least a month.
 Jak se máš? Léta jsem tě neviděl!
in preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (category)v, ve předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
 She works in marketing.
 Pracuje v marketingu.
in preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (indicating language) (jazyk)-
  v, ve předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
 She spoke to me in Spanish.
 Mluvil se mnou španělsky.
 Tato věta není překladem anglické ukázkové věty. Všechny pokyny byly v jazyce, kterému jsem nerozuměl.
in preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (condition) (změna stavu)v, ve předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
 The plate was lying in pieces on the ground.
 Tato věta není překladem anglické ukázkové věty. Její kariéra je po tom skandále v troskách.
in advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (in style)v módě předl + ž
  (slangově)in přisl
 Mini skirts are in this season.
 Minisukně jsou teď v módě.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
in advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (into a condition) (započítat, zapsat apod.)za- předppředpona: Část slova stojící na začátku slova před kořenem a obměňující jeho význam (např. [i]roz[/i]zlobený, [i]vy[/i]myslet, [i]nej[/i]novější).
 You can count me in.
in advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (into a place)dovnitř příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 He opened the door and they all walked in.
 Otevřel dveře a vešli dovnitř.
in advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (at home)doma příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 I'm afraid George isn't in right now.
 Obávám se, že George není doma.
in advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." used in compounds (in power) (úřadu)do předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
  (pozici)na předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
Poznámka: vote sb in, come in
 She was voted in by a large majority.
 Byl do úřadu zvolen drtivou většinou.
in advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (baseball: closer to home)překlad není dostupný
 The infielders play in when there is a runner on third.
in advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (in favour with [sb])spolčený přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  spřízněný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 He's always in with the bosses.
in advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (in season)zralý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  uzrálý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 You have to wait another month for raspberries to be in.
in advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (sports: within bounds) (hracího pole, opak outu)uvnitř příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 The ball was in! She's won the match!
in advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (in office)v ordinaci předl + ž
  v kanceláři předl + ž
  na pacovišti předl + s
 The doctor was not in, so I left a message.
in,
in.
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
written, invariable, abbreviation (inch) (jednotka délky)palec mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
Poznámka: "ins" or "ins." are commonly used alternatives in the plural.
 I am 5 ft. 2 in. tall.
in,
im,
il,
ir
prefixprefix: Added to front of word stem--for example, unsaid = un+said.
(not, non) (neupřímný, nelegální apod.)ne- předppředpona: Část slova stojící na začátku slova před kořenem a obměňující jeho význam (např. [i]roz[/i]zlobený, [i]vy[/i]myslet, [i]nej[/i]novější).
Poznámka: im: words starting with b, p, m, il: words starting with l, ir: words starting with r
 For example: insincere, imperfect, illegal, irregular
in,
im,
il,
ir
prefixprefix: Added to front of word stem--for example, unsaid = un+said.
(into, towards) (infiltrovat, inkluze apod.)in- předppředpona: Část slova stojící na začátku slova před kořenem a obměňující jeho význam (např. [i]roz[/i]zlobený, [i]vy[/i]myslet, [i]nej[/i]novější).
Poznámka: im: words starting with b, p, m, il: words starting with l, ir: words starting with r
 For example: immigrate, infiltrate
in,
im,
il,
ir
prefixprefix: Added to front of word stem--for example, unsaid = un+said.
(causative function)překlad není dostupný
Poznámka: im: words starting with b, p, m, il: words starting with l, ir: words starting with r
 For example: inflame, imperil, irradiate, illuminate
in preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (limit: within) (v rámci něčeho)v, ve předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
 The answer is in the normal range.
in preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (with a specified manner) (v určitém rozpoložení)v, ve předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
 He did it in anger.
 Učinil to ve vzteku.
in preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (with regard to) (s ohledem na)v, ve předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
 There was a decline in enrolment last quarter.
 V minulém kvartále došlo ke snížení v počtu přihlášek.
in preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (indicating inclusion) (v rámci něčeho)v, ve předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
 Did you read that in a book?
 To jsi četl v knize?
in preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (musical key) (o hudební stupnici)v, ve předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
 If you can play it in F I can sing it.
 Když to budeš hrát v F, zazpívám to.
in preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (as a part of)při předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
  v rámci předl + m
 In planning your estate you should consider all possible heirs.
 Při plánování pozůstalosti je dobré zvážit všechny dědice.
in preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (out of) (jeden z určitého počtu apod.)z předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
 Two in five students admit to playing video games when they should be doing homework.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
IN nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (US state: Indiana) (stát USA)Indiana ž vl jmvlastní jméno ženského rodu: Označuje konkrétní názvy osob, zvířat a věcí rodu ženského, odlišuje je od ostatních skutečností téhož druhu (např. Micka, Praha, Popelka).
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Frázová slovesa
in | IN
AngličtinaČeština
add [sth] in,
add in [sth]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
(include)přidat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Hot chocolate tastes especially good if you add in a little salt.
ask [sb] in vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (invite to enter)pozvat dovnitř dok + přísl
barge in vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." informal (enter uninvited)vejít bez pozvání dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
 They won't be happy if we just barge in.
barge in on [sth] vi phrasal + prep informal (interrupt [sth](neformální: někam)vetřít se do dok + předl
 It was rude of you to barge in on their family reunion.
barge in on [sb] vi phrasal + prep informal (interrupt [sb](přeneseně: nečekaně se objevit)přepadnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 She barged in on me while I was getting dressed!
barge in vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." informal, figurative (interrupt a conversation)vpadnout do hovoru dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
  skočit do řeči dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
 That boy has a habit of barging in whenever I am talking to my gardener.
barge in on [sth] vi phrasal + prep informal, figurative (conversation: interrupt)vpadnout do hovoru dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
  skočit do řeči dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
 What makes you think you can just barge in on someone else's conversation?
bash [sth] in,
bash in [sth]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
informal (break by hitting) (dveře apod.)vyrazit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (do dveří apod.)vlomit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (neformální)rozmlátit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 As I couldn't find the key to the shed, I had to bash the door in.
bask in [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] figurative (enjoy, take pleasure in) (něčí přízni)těšit se ned
 I bask in the warmth of my family's love.
bask in [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (enjoy exposure to: light, warmth)slunit se ned
  vyhřívat se ned
 Meerkats enjoy basking in the sun.
believe in [sth/sb] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (think real) (něco nadpřirozeného)věřit na ned + předl
 Even though she's ten, she still believes in fairies.
believe in [sb] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (think capable) (někoho)věřit v ned + předl
 I believe in the new prime minister.
 Věřím v nového ministerského předsedu.
believe in [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (support) (někoho)věřit v ned + předl
  (někoho)podporovat ned
blend in vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (be mixed)míchat ned
  promíchat, zamíchat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
blend in vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (be camouflaged)splynout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  ztratit se mezi dok + předl
 I thought my cat was lost, but he had just blended in among all the stuffed animals on my daughter's bed.
blend in with [sth] vi phrasal + prep figurative (fit, match)ladit s ned + předl
 Her new sofa blends in perfectly with the rest of her stylish apartment decor.
 Její nová sedačka skvěle ladí se stylovým interiérem.
blow in vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." informal, figurative (arrive unexpectedly)nečekaně přijít přísl + dok
  (přeneseně: nečekaně přijít)přepadnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 He just blows in without any warning and expects dinner.
bog [sb] down,
bog [sb] down in [sth]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
informal, figurative, usu passive (person: hinder) (někoho)brzdit ned
  (někomu)bránit ned
book in vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (check in: at hotel) (v hotelu)ubytovat se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
book [sb] in,
book [sb] in for [sth]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
(make appointment) (někomu schůzku/termín)zamluvit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 I've booked you in at midday for a cut and blow dry.
break in vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (enter by force)vniknout do, vlomit se do dok + předl
 Thieves broke in and raided the safe.
break in vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." figurative (interrupt)skočit do řeči, vpadnout do řeči dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
 Please excuse me for breaking in.
break [sth] in,
break in [sth]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
(horse: tame, train) (koně)zkrotit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
break [sth] in,
break in [sth] (US),
run [sth] in,
run in [sth] (UK)
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
(car, engine: use when new) (motor apod.)nechat zaběhnout dok + dok
 It's best to break the engine in slowly.
break [sth] in,
break in [sth]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
(shoes: soften by wearing) (boty)rozchodit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 It sometimes takes time to break new shoes in.
break [sb] in,
break in [sb]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
(train [sb] to do a job) (na novou pozici)zaškolit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (na novou pozici)zapracovat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
breathe in vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (inhale)nadechnout
 Don't breathe in: there may be toxic fumes in the air.
breathe [sth] in vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." (inhale)nadýchat se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 A number of workers fell ill after breathing in poisonous gas.
 Několik pracovníků onemocnělo poté, co se nadýchali jedovatého plynu.
bring [sb] in,
bring in [sb]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
(ask to do a job) (nějaké osoby)přivést dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (nějaké osoby)přizvat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Usually a new head coach will bring in his own team of assistants.
 Nový hlavní trenér si s sebou většinou přivede i vlastní tým asistentů.
build [sth] in vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." (incorporate)vestavět dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  začlenit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
burst in vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." informal, figurative (enter suddenly and forcefully) (místnosti)vpadnout do, vrazit do dok + předl
 The police burst in and arrested Davidson.
butt in vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." figurative, informal (spoken: interrupt)skákat do řeči ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
 Please stop butting in. You'll have a turn to speak.
 Prosím tě, přestaň mi skákat do řeči. Taky dostaneš slovo.
butt in vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." figurative, informal (actions: interfere) (přeneseně: do něčeho)strkat nos ned + m
  (do něčeho)plést se ned
buy [sth] in [sth] vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." (purchase [sth] in large quantities) (hromadit nákupem)skoupit, nakoupit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The shop bought in extra stock to meet the heavy demand from customers.
call [sb] in,
call in [sb]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
(summon) (přivolat někoho)zavolat k dok + předl
  přivolat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 It's time to call the children in for supper.
 Je čas zavolat děti k večeři.
call in vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." UK (visit)přijít na návštěvu dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
  navštívit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Grandma and Grandad called in today and we all had tea.
call in on [sb] vi phrasal + prep UK (visit)navštívit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (na návštěvu)zajít k dok + předl
call in at [sth] vi phrasal + prep UK (visit briefly) (přeneseně: rychle navštívit)zastavit se v dok + předl
  (přeneseně: rychle navštívit)zaběhnout do dok + předl
 I just need to call in at the office on the way home to pick up some paperwork. We called in at Bristol on our way to London.
 Cestou domů se musím zastavit v práci a vzít si nějaké papíry.
call in,
also UK: ring in,
phone in
vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up."
(phone)zavolat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Radio listeners are encouraged to call in to make comments.
cash [sth] in vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." (exchange for money)proměnit na peníze dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
  proplatit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 I was short of ready money so I cashed in my shares in M&S.
cash in vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." informal (profit)vydělat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  mít zisk ned + m
cash in on [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] informal (profit)vydělat na dok + předl
  mít zisk z ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
 The witness wrote a book about his experiences to cash in on his fame.
cave in vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (collapse inward)zřítit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  propadnout se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 When the ceiling supports gave way, the mine caved in and everyone was trapped inside.
cave in vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." figurative (give in, change your mind) (přeneseně: změnit názor)vzdát se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 After a prolonged strike, the government finally caved in and agreed to all of the union's demands.
center in on [sth] (US),
centre in on [sth] (UK)
vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S]
(focus on)zaostřit na dok + předl
  zaměřit na dok + předl
 Now that the camera's shown us the whole pitch, centre in on just the coach.
check in vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (register: at hotel, etc.) (přijít do hotelu a nahlásit se)ubytovat se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 What time may we check in to our hotel room?
 Od kolika hodin se můžeme ubytovat?
check [sth] in,
check in [sth]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
(luggage: register) (zavazadla)odbavit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
in | IN
AngličtinaČeština
in abeyance advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (in a suspended state)odložený přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  pozastavený přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The government will keep the new law in abeyance for two years.
in abeyance advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (law: without an owner)bez majitele předl + m
 The estate is in abeyance until the court case is settled.
abound in [sth] vi + prep (have a plentiful amount of [sth])oplývat ned
 The fields in this area abound in wildflowers.
absorbed in [sth] adj + prep figurative (person: concentrating) (přeneseně: studia apod.)ponořený do příd + předl
  (studia apod.)zabraný do příd + předl
  (studiem apod.)pohlcený přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 She was so absorbed in the novel that she didn't hear the telephone ring.
absorbed in doing [sth] adj + prep figurative (person: engrossed in)ponořený do, zabraný do příd + předl
  pohlcený přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Fiona was absorbed in painting a portrait.
acquiesce in [sth] vi + prep formal (submit, consent to: an event)podvolit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 If you don't oppose what's happening, you acquiesce in it.
aid [sb] in doing [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (help)pomoci při dok + předl
  pomáhat při ned + předl
 Rosa aided her brother in starting his business. Her parents' financial contribution aided Joy in buying the house.
 Rosa pomohla bratrovi při rozjíždění byznysu.
all in adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." slang (exhausted, very tired)vyčerpaný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  (neformální)vyřízený přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
all in all advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (on the whole)celkově vzato přísl + příč dok
 All in all, I think you did a fine job. The trip wasn't perfect, but all in all, I'm glad we went.
be anchored in [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (have a strong link to) (přeneseně: v něčem)být ukotvený ned + příd
appear in [sth] vi + prep (play a role, perform) (v rolích)hrát ned
 He has appeared in several television shows.
 Hrál v několika televizních seriálech.
appear in [sth] vi + prep (be published)být publikovaný ned + příd
  (v tisku apod.)objevit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The picture appeared in many newspapers.
 Tento obrázek byl publikován v mnoha novinách.
array [sb] in [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." often passive (dress) (slavnostní nebo dekorativní oblečení)obléci, obléknout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The geisha was arrayed in a deep purple kimono with intricate embroidery.
assist in [sth] vi + prep (help with)pomáhat, vypomáhat ned
 Officer Blue assisted in the recent murder investigation.
 Strážník Blue pomáhal s nedávným vyšetřováním vraždy.
assist in doing [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (participate, help with)asistovat při ned + předl
  pomáhat s, vypomáhat s ned + předl
assist [sb] in doing [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (help to do [sth])pomáhat s, vypomáhat s ned + předl
attire [sb] in [sth] vtr + prep formal (dress)obléci, obléct dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  odít dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The ladies-in-waiting attired the queen in a lavish silk ball gown.
 Komorné oblékly královnu do okázalých hedvábných šatů.
be based in v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (having work base) (pracovní)mít sídlo v ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
 The consultant was based in Miami but worked all over the country.
 Konzultant měl sídlo v Miami, ale pracoval po celé zemi.
be based in v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (film: take place) (film, seriál apod.)odehrávat se v ned + předl
 The movie is based in Seattle, but sometimes episodes take place in Portland.
 Film se odehrává v Seattlu, ale občas se děj přesune do Portlandu.
bathe [sth] in [sth] vtr + prep (immerse) (jídlo)naložit do dok + předl
  ponořit do dok + předl
 Bathe the chicken in a mixture of water, salt, vinegar, and brown sugar.
 Naložte kuře do směsi vody, soli, octa a hnědého cukru.
bathe [sth] in [sth] vtr + prep figurative, usually passive (immerse in sunlight) (světlem)zalévat ned
 The room was bathed in warm sunlight.
 Místnost zalévalo hřejivé sluneční světlo.
bathe in [sth] vi + prep figurative (relish)vychutnat si dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  radovat se z ned + předl
 Lena bathed in the praise showered upon her after her performance in the play.
be in the driver's seat,
take the driver's seat,
have the driver's seat,
be in the driving seat
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
figurative (have control)řídit, vést ned
  (přeneseně)být u vesla ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
 If he thinks he can lead the team better, let him have the driver's seat.
be in touch v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (stay in contact)být ve styku, být v kontaktu ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
 Are you two still in touch?
be in touch v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (make contact)být v kontaktu ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
  ozvat se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 We'll be in touch soon.
be in touch with [sb] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (make contact)zkontaktovat se s dok + předl
  spojit se s dok + předl
 Have you been in touch with her recently?
be in touch with [sb] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (habitually be in contact)být v kontaktu s ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
 Are you still in touch with your friends from high school?
bear in mind that,
bear [sth] in mind
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(consider, take into account)nezapomínat ned
  mít na mysli ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
  mít na paměti ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
 Bear in mind that we already have an enormous sum invested in the project.
 Nezapomínejte, že už jsme do toho projektu investovali velkou částku.
bearing in mind,
bearing in mind that
conjconjunction: Connects words, clauses, and sentences--for example, "and," "but," "because," "in order that."
(considering that)vzhledem k tomu, že
  s ohledem na to, že
 That is a great score, bearing in mind that you just started studying yesterday.
on behalf of [sb/sth],
on [sb/sth]'s behalf,
also US: in behalf of [sb/sth],
in [sb/sth]'s behalf
preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours."
(in place of [sb])jménem předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
  (někoho)za předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
Poznámka: "On behalf of, on sb/sth's behalf" is currently much more common than "in behalf of, in sb/sth's behalf."
 I'm phoning on behalf of my daughter, who has lost her voice. The millionaire sent somebody to bid on the painting on his behalf.
 Volám jménem své dcery, která nemůže mluvit.
believe in doing [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (advocate doing) (něčím)souhlasit s ned + předl
  být pro ned + předl
 I believe in giving to charities that keep their administrative costs to a minimum.
bias in favor of [sth/sb] nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (inclination: in favor)upřednostňování ve prospěch fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 The electoral system suffers from electoral bias in favour of the Labour Party.
blend [sth] in vtr + adv (mix, combine [sth])zamíchat do dok + předl
  (do těsta apod.)zapracovat do dok + předl
  vmíchat do dok + předl
 Put the softened butter in a bowl, and slowly blend in the sugar.
blend [sth] in with [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (mix, combine [sth] with [sth](něco s něčím)zamíchat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (něco s něčím)promíchat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
blow in vi + adv (be swept in by the wind)odfouknout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  přivát dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 A handful of leaves blew in when I opened the door.
break-in nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (burglary)loupež žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  vloupání spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
Poznámka: A hyphen is used when the term is a noun
 There has been a break-in at the post office.
break-in nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US (engine: running in) (motoru)zaběhnutí spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 Break-in of the engine is essential to ensure its correct functioning.
brother-in-law nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (spouse's male sibling)švagr mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 My wife and my brother-in-law have both inherited their mother's blue eyes.
 Moje manželka a švagr oba zdědili modré oči po své matce.
brother-in-law nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sibling's husband)švagr mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 My brother-in-law married my sister five years ago.
 Můj švagr se oženil s mojí sestrou před pěti lety.
built-in,
built in
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(integral)vestavěný, zabudovaný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  (do zdi)zazděný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
Poznámka: A hyphen is used when the adjective precedes the noun
 The bedroom has a spacious built-in wardrobe.
built-in nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sth] permanently installed)vestavba žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 That bookshelf is a built-in, so we can't move it.
built-in nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. AU (cupboard)kredenc žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  skříňka ž zdrob
built-in adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (inherent)inherentní přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  vrozený přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Some animals have a built-in sense of direction.
built-in memory nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (integral data storage capacity)vestavěná paměť příd + ž
bundle in vi + adv (enter unceremoniously)vecpat se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The room was small and it was a bit of a squash, but everyone bundled in.
bury yourself in [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (engross oneself in [sth](přeneseně: být zaujatý)ponořit se do dok + předl
  pohroužit se do dok + předl
  (přeneseně: být zaujatý knihou)zažrat se do dok + předl
 On rainy days, the best thing to do is bury yourself in a good book.
 Za deštivých dnů je nejlepší ponořit se do dobré knihy.
call-in (US),
phone-in (UK)
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(show, etc.: phone-in) (show, do které volají lidé)s volajícími předl + m/ž mn
 He hosts a call-in show on the local radio station.
carve out a niche for yourself in [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (find your role, trade) (najít si své místo)najít si své místo dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
case in point nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (helpful example)zářný příklad příd + m
 Movies can encourage children to read. The Harry Potter series is a case in point.
cash machine,
cash dispenser,
hole in the wall
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
UK (money dispenser)bankomat mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 I'll have to get some money out of the cash machine before I can go shopping.
catch [sth] in [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." usu passive (entangle) (do sítě)chytit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The fly was caught in the spider's web.
cave-in nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (collapse)propadnutí spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
  zřícení spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
charge in vi + prep (rush into the room) (neformální: do místnosti)vpadnout, vletět dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "in the chips":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'in the chips'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.