hysterical

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/hɪˈstɛrɪkəl/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/hɪˈstɛrɪkəl/ ,USA pronunciation: respelling(hi steri kəl)

Na této stránce: hysterical, hysteric
'hysterical' je jiný výraz pro 'hysteric'. Najdete jej v jednom nebo více řádcích níže.'hysterical' is an alternate term for 'hysteric'. It is in one or more of the lines below.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
hysterical adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (very funny)k popukání předl + s
 The comedian's show was hysterical!
hysterical adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." potentially offensive (person: overemotional)hysterický přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The news is upsetting, but please don't get hysterical.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
hysteric nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. obsolete (woman: suffers from hysteria) (hovor.: žena projevující přílišné emoce)hysterka žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 In the past, women who showed too much emotion were described as hysterics.
hysteric,
hysterical
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
dated (suffering from hysteria) (emocionálně nevyrovnaný)hysterický přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Please try to calm her down, she's hysteric!
hysterics nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (extreme distress)hysterie žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  panika žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  bolest žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  utrpení spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 The patient's noisy hysterics could be heard throughout the hospital.
hysterics nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." slang (uncontrollable laughter)hysterický smích příd + m
 The comedian had the audience in hysterics the whole evening.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "hysterical":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'hysterical'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.