hypodermic

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˌhaɪpəˈdɜːrmɪk/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ˌhaɪpəˈdɝmɪk/ ,USA pronunciation: respelling(hī′pə dûrmik)

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
hypodermic adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (under the skin)podkožní přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The nurse prepared a hypodermic needle to administer the vaccine.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Další překlady
AngličtinaČeština
hypodermic nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (injection) (podkožní)injekce žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 Before she could protest, a hypodermic had been administered and she drifted off to sleep.
hypodermic nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (needle)injekční jehla příd + ž
 I wasn't going to argue with a nurse holding a hypodermic.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
syringe,
hypodermic syringe
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(instrument: for injecting fluid) (injekce)stříkačka žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 There's a special box for discarding syringes.
syringe,
hypodermic syringe
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(instrument: for removing fluid) (odběr)stříkačka žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 They used a gigantic syringe to draw fluid out of his spine.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"hypodermic" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "hypodermic":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'hypodermic'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.