WordReference neumí přeložit celou tuto frázi, ale po kliknutí na jednotlivá slova uvidíte jejich význam:

house agent


Nepodařilo se nám najít celou frázi, kterou hledáte.
Níže vidíte heslo "house".

Podívejte se také na: agent

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
house nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (residence building)dům mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 Their new house has three bathrooms.
 V jejich novém domě jsou tři koupelny.
house nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (household) (i jeho obyvatelé)dům mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 The whole house was in mourning for Mr. Saunders.
 Celý dům pro pana Saunderse truchlil.
house vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (provide a storage place)skladovat, mít, přechovávat ned
 This cabinet houses all our stationery.
 V této skříni skladujeme veškeré kancelářské potřeby.
house nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (shelter)obydlí spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
  příbytek mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 Some animals build their houses out of straw.
 Některá zvířta si staví obydlí ze slámy.
house [sth/sb] in [sth] vtr + prep (keep in a dwelling)ubytovávat v ned + předl
 The university houses its students in very old buildings.
 Univerzita ubytovává své studenty ve velmi starých budovách.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
house nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (building)budova žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
Poznámka: Usually used in compound forms: "schoolhouse," "coffee house," "jailhouse," etc.
 There's a florist between the coffee house and the schoolhouse. The legislature meets in the State House.
house,
House
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(hall)sál mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  hala žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 The British Parliament meets in the House of Commons.
house,
House
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(family)rod mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 The House of Tudor ruled from 1485 to 1603.
house nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (legislative body) (dolní a horní např.)sněmovna žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 Most parliaments have an upper and a lower house.
house nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (business firm)firma žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  podnik mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 He works for a publishing house.
house nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (university college) (na univerzitě)kolej žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 The university is divided into several houses.
house nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (members of a college) (členové univerzitní koleje)kolej žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 The two houses will be competing in the rowing regatta.
house nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (gambling: casino)kasino spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 It never pays to gamble because the house always wins.
 Hazardovat se nevyplácí, protože kasino vždycky vyhrává.
house nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (audience)publikum spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
  obecenstvo spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 The producer was pleased to see there was a good house on the play's opening night.
house nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (convent or abbey)církevní budova příd + ž
 There used to be lots of religious houses in this area.
house nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (church, mosque, synagogue)svatostánek mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  svatyně žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 Speak quietly when you enter God's house.
house nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK (residential division in boarding school) (specifické pro Británii)kolej žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
Poznámka: Používá se zejména ve Velké Británii k označení jednotlivých sekcí internátní školy.
 The school had 6 houses.
house nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK (team in British school) (na britských školách)tým mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 I'm in Newton house at school; our colour is red.
house [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (provide housing) (k ubytování)pojmout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  poskytnout ubytování dok + s
 The hall will house two hundred people.
 Sál pojme dvě stě lidí.
house [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (provide a workplace)sídlit ned
 This building houses the workshop.
 V tomto domě sídlí dílna.
house [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (secure)uskladnit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (do krabice apod.)uzavřít dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The machine can be housed in its case for transit.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
beach house nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (seaside chalet)dům na pláži fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 She invited me to spend a week at her beach house.
boarding house,
boardinghouse
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(guesthouse: offers lodging)penzion mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 Some friends and I are staying in a boarding house this summer.
coffeehouse,
also UK: coffee house
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(establishment where coffee is served)kavárna žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 The Golden Horn was a 60's coffeehouse where you could find coffee, folk songs and poetry but no alcohol .
coffeehouse viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." dated, slang (indulge in chitchat) (hovorový výraz)kecat u kafe ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
council house nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK (home: subsidized)obecní dům příd + m
country house nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (mansion)venkovské sídlo příd + s
  panské sídlo příd + s
detached house nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (house with no shared wall) (samostatně stojící)domek m zdrob
  rodinný dům příd + m
 My elderly in-laws live in a detached house in Staines.
doghouse nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (kennel for a dog)psí bouda příd + ž
 Gwen built a doghouse for her new puppy to sleep in.
dollhouse (US),
doll's house,
dolls' house (UK)
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(miniature house for dolls)domeček pro panenky fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 Edgar built an elaborate dollhouse for his granddaughter.
guest house nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (small hotel)penzión, hostinec mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 My parents stayed in a nearby guest house while visiting us for three weeks.
guest house nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (outbuilding for guests)dům pro hosty fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 Grandma and Grandpa will stay in the guest house when they visit.
haunted house nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (house occupied by a ghost) (dům, kde straší)strašidelný dům příd + m
 Strange noises came from the haunted house late at night.
haunted house nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (fairground attraction) (pouťová atrakce)strašidelný dům příd + m
 The two girls came out of the haunted house shrieking and giggling.
house arrest nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (imprisonment in one's home)domácí vězení
 The Burmese political dissident was under house arrest for many years.
House of Commons nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK (part of Parliament)poslanecká sněmovna
 The MP for North Durham led the debate in the House of Commons.
House of Lords nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK (Parliamentary chamber of peers)sněmovna lordů
 The Labour party plans to replace the House of Lords with an elected senate.
House of Representatives nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US (lower chamber of Congress) (dolní komora Kongresu USA)Sněmovna reprezentantů ž + m mn
House of Representatives nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (lower chamber of state legislature) (parlamentu)dolní komora příd + ž
house party nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (social gathering at [sb]'s house) (u někoho doma)večírek mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  (Hovor.: u někoho doma)pařba, kalba žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 We went to a house party yesterday. I couldn't sleep last night because our neighbors had a very loud house party.
housewarming,
house-warming,
house warming
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(party to celebrate new home) (hovor.: oslava nastěhování)kolaudačka žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 The Hudsons held a lavish housewarming when they moved into their new house.
keep house vtr + n (do housework)dělat domácí práce ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
 While she was sick, her sister kept house for her.
keep house vtr + n figurative (maintain accounts) (účty atd.)vést domácnost ned + ž
 Since Brett kept house for the company, he was the first suspected of wrongdoing when the company was accused of fraud.
lady of the house nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. dated (wife: manages home)paní domu
 The telemarketer asked to speak to the lady of the house.
man of the house nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (responsible head of household) (nejdospělejší v domácnosti)muž
 Jim became man of the house after his father died.
manor house nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (country house, stately home, mansion)panské sídlo příd + s
  panský dům příd + m
 There is a village fete at the manor house this weekend.
master of the house nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (male head of household)pán domu, paní domu m + m, ž + m
 The master of the house is not necessarily the male head, but it is whoever holds the final say in certain familial matters.
mobile home,
house trailer
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(trailer used as permanent residence)mobilní dům příd + m
  mobilheim mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 While we were saving up to buy a house, we rented a mobile home on the outskirts of town.
move house vtr + n (change residence)přestěhovat se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 We're moving house so we need to pack everything into boxes.
open house nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (event permitting free entry to all)den otevřených dveří fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 The event is open house; everybody is welcome to visit the college and find out about its activities.
opera house,
opera
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(building where opera is performed)budova opery ž + ž
 Sydney has one of the world's most famous opera houses. Which metro stop is nearest to the opera?
public house nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK, formal (drinking establishment)hostinec mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  hospoda žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
safe house nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (place of security, refuge)bezpečné místo příd + s
  (přeneseně)útočiště spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 There are groups that help refugees find a safe house when they reach a new country.
the Speaker,
the Speaker of the House of Commons
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(of legislative body) (parlamentu)předseda, předsedkyně m, ž
 The Speaker recalled parliament to discuss an urgent issue.
teashop,
tea shop,
tearoom,
tea room,
tea house,
teahouse
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(café serving tea)čajovna žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 He used to sit in the tea shop and read the papers.
town house nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (home in a city)překlad není dostupný
 Town houses usually share their side walls with similar buildings.
town house nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (terraced house)překlad není dostupný
 The fire quickly spread to a row of town houses.
town house nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (large residence in a city) (v dobré čtvrti)domek m zdrob
 George was rich enough to buy a town house in Manhattan.
tree house nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (playhouse built in a tree)domek na stromě fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
  (řidč., označení dětské amatérské stavby)bunkr mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 The kids play in their tree house when they're bored.
 Když se děti nudí, hrají si v bunkru na stromě.
upper house,
Upper House
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(higher parliamentary chamber)horní komora parlamentu
 The Senate is the upper house of the United States Congress.
White House nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (official residence of US President) (sídlo prezidenta USA)Bílý dům příd + m
 President Obama and family were the residents of the White House from January 2009 to January 2017.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Synonyma: realtor, více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "house agent":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'house agent'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.