WordReference neumí přeložit celou tuto frázi, ale po kliknutí na jednotlivá slova uvidíte jejich význam:

hot plate


Nepodařilo se nám najít celou frázi, kterou hledáte.
Níže vidíte heslo "hot".

Podívejte se také na: plate

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
hot adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (high in temperature) (teplota)horký přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The tea was hot, so she waited before drinking it.
 Počkala s pitím, protože čaj byl ještě horký.
hot adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (climate, season: high temperatures) (v souvislosti s počasím)horký přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  (v souvislosti s počasím)rozpálený přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 August is a really hot month in Miami.
 Srpen je v Miami opravdu horký měsíc.
hot adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (food: spicy) (přeneseně: kořeněný)ostrý, pálivý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Indian food is so hot, I can hardly eat it.
 Indické jídlo je tak ostré (or: pálivé), že ho stěží dokážu sníst.
hot adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative, slang (popular, fashionable) (přeneseně: módní)žhavý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The hot clothing item this year is the printed blouse.
 Letošní žhavou novinkou jsou vzorkované halenky.
hot adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative, slang (topic: current, controversial)aktuální přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  (přeneseně: aktuální)žhavý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The hot topic was covered extensively by the TV news.
 Aktuální (or: žhavé) téma bylo bohatě probráno v televizních zprávách.
hot adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative, slang (attractive) (hovorový výraz: o atraktivní osobě)kus mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  (hovorový výraz: o atraktivní ženě)kočka žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  (hovorový výraz: o atraktivní ženě)kost žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  sexy přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 She is so hot! Don't you think so?
 Ta holka je kus! Nemyslíš?
hot adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." slang (sex: excited) (sexuálně)nažhavený přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  (sexuálně)vzrušený přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  (sexuálně)rozpálený přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Sally was hot after reading the erotic novel.
 Sally byla po přečtení erotické novely vzrušená.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
hot adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (radioactive)radioaktivní přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Plutonium is considered a hot metal.
hot adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative, informal (exchange of views: impassioned) (výměna názorů apod.)zanícený přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  (výměna názorů apod.)vzrušený přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  (výměna názorů apod.)rozčilený přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The exchange was hot because the politicians violently disagreed.
hot adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative, slang (stolen)kradený přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  (zboží apod.)horký přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The car dealership was accused of selling hot cars.
hot adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative, slang (skillful, excellent)schopný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  dobrý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  vynikajicí přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 You are such a hot lawyer I want you to defend me.
hot advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (while hot)horký přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Serve the coffee hot.
 Kávu podávejte horkou.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
balloon nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (hot-air balloon) (horkovzdušný)balon, balón mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 The county fair is offering rides in balloons this year.
 Na pouti je letos k dispozici let balónem.
boiling,
boiling hot
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(liquid: heated until bubbling)vřící, vařící, vroucí přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Be careful, that tea is boiling hot!
 Buď opatrný, ten čaj je vroucí.
boiling,
boiling hot
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
figurative, informal (weather: very hot) (o počasí)horký přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  (o počasí)parný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 It's boiling today; I wish the office had air conditioning.
 Dneska je počasí opravdu horké; kéž bychom měli klimatizaci.
boiling,
boiling hot
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
figurative, informal (person: feeling very hot) (přeneseně: o člověku v horkém počasí)upečený přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  (přeneseně: o člověku v horkém počasí)uvařený přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 I'm boiling! Can't we open a window?
 Jsem úplně uvařený. Nemůžeme otevřít okno?
burning hot adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (intensely hot)palčivě horký
 The soup was burning hot.
hot and bothered,
all hot and bothered
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
informal (flustered)nervózní přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  vynervovaný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Larry got hot and bothered during his presentation.
hot and bothered,
all hot and bothered
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
informal, euphemism (sexually excited) (sexuálně)vzrušený přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Just looking at Rachel gets me all hot and bothered.
hot chocolate nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (warm drink made with chocolate powder) (nápoj)horká čokoláda příd + ž
 I find that a cup of hot chocolate, last thing at night, helps me sleep.
hot dog nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (frankfurter sausage in a bun)párek v rohlíku fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
  hot dog mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 A hot dog and a soda is a classic American meal.
hot dog nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (frankfurter sausage)párek mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 I ate the hot dog but left the bun.
hot dog nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US, informal (person who does stunts to attract attention) (pejorativní výraz, hovorový výraz)machýrek mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 See that guy on crutches; yesterday he was the biggest hot dog on the slopes.
hot-dog viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." US, informal (sports: do a spectacular maneuver)překlad není dostupný
 Look at those skiers hot-dogging!
hot-dog n as adjnoun as adjective: Describes another noun--for example, "boat race," "dogfood." US, informal (skillful, esp. in sports)překlad není dostupný
 Ben is a hot-dog surfer.
Hot dog! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" US, slang (enthusiasm, pleasure)Bezva!, Fajn! zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
hot flash (US),
hot flush (UK)
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
often plural (heat: symptom of menopause) (žena v přechodu)nával horka m + s
 The hot flash I had yesterday made me feel feverish, dizzy and tired.
hot for [sb] preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." slang (sexually attracted to)atraktivní pro příd + předl
 Chris is hot for Vanessa.
hot news nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. slang (new and exciting information)žhavé novinky
 The hot news is that the company has just released a new app.
hot off the press adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (newspaper: freshly printed)překlad není dostupný
 The club's latest newsletter is hot off the press.
hot off the press adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal, figurative (information: new) (neformální)horká novinka příd + ž
 The latest news hot off the press is that Alice is calling off the wedding.
hot on [sb]'s heels,
hot on the heels of [sb]
exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own."
slang (close behind) (hovorový výraz: těsně za sebou)v patách předl + ž mn
  (hovorový výraz)v závěsu předl + m
 The police officer was hot on the heels of the speeding driver.
hot pink nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (bright or shocking pink)jasně růžová přísl + příd
  neonově růžová přísl + příd
 Do you have this top in hot pink?
hot sauce nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (spicy liquid condiment)pálivá omáčka příd + ž
 Eating too much hot sauce can make you feel as if your tongue were on fire.
the hot seat nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US, slang (uncomfortable situation) (hovorový výraz)horká půda pod nohama fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
the hot seat nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US, slang (electric chair)elektrické křeslo příd + s
hot spring nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (source of naturally heated groundwater)termální pramen příd + m
 The water in hot springs is warmed by heat coming from the earth's interior.
hot stuff nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. slang ([sth] especially impressive) (hovorový výraz: něco působivého)pecka žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  (hovorový výraz: něco působivého)žrádlo spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 This new tablet computer really is hot stuff.
hot stuff nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. slang ([sb] especially impressive) (hovorový výraz)fešák, fešanda m, ž
 Jacqueline reckons Tony is "hot stuff."
hot temper nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative, informal (irascibility)prchlivost, výbušnost
 People avoided Bill because of his hot temper.
hot tip nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (suggestion: [sth] profitable)žhavý tip
 The website provides hot tips for horse racing.
hot topic nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal, figurative (subject currently of great interest) (přeneseně)žhavé téma příd + s
  diskutované téma příd + s
hot tub nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (jacuzzi)vířivka žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 The hotel has a pool, a sauna, and a hot tub. After a game of football the whole team would take a dip in the hot tub.
hot water nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (heated water)horká voda
 Hot water is better than cold water for taking a bath.
hot weather nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (with high temperatures)teplé počasí příd + s
  (hovorový výraz)vedro spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
  (hovorový výraz)pařák mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 During hot weather, I always dry the washing out of doors.
hot-air balloon,
hot air balloon
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(passenger balloon)horkovzdušný balón příd + m
 Have you ever been for a ride in a hot-air balloon?
hot-headed,
hot-tempered
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(easily angered) (přeneseně: o někom)horkokrevný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  (přeneseně: o někom)prudký přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
hotbed,
hot-bed,
hot bed
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
figurative (place where [sth] is rife) (přeneseně: zdroj)semeniště spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
  (přeneseně: zdroj)líheň žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 This section of the city is a hotbed for new artists.
hotbed,
hot-bed,
hot bed
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(heated glasshouse for plants)pařeniště spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
hotbed,
hot-bed,
hot bed
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(metalworking: platform for cooling)překlad není dostupný
hotbed,
hot-bed,
hot bed
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
slang (bed shared in shifts) (u osob pracujících na směny)společná postel příd + m
hotbed,
hot-bed
viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived."
slang (share bed in shifts) (osoby pracující na směny)střídat se v posteli ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
hotline,
hot line
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(direct phone connection) (nepřetržitá linka zákaznické podpory)horká linka příd + ž
 The company runs a free hotline for customers to call at any time, day or night.
hotline,
hot line,
hot-line
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(phone service: personal problems)linka důvěry ž + ž
 My neighbor answers calls on a suicide hotline.
hotline,
hot line,
hot-line
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(between government heads) (mezi prezidenty apod.)přímá linka příd + ž
hotpot,
hot pot
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
UK (food: casserole)dušené maso se zeleninou fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 We made a spicy hotpot for dinner.
hotshot,
hot shot
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
slang (successful person) (hovorový výraz)kapacita žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  (hovorový výraz)eso spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 Jenna is a hotshot in the world of high fashion.
hotshot,
hot-shot
n as adjnoun as adjective: Describes another noun--for example, "boat race," "dogfood."
slang (high-flying, successful)úspěšný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Matthew intends to become a hotshot attorney.
hotspot,
hot spot
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(center of activity)centrum dění s + s
 This city is one of the world's great tourist hotspots.
hotspot,
hot spot
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(nightclub, entertainment venue) (neformální)místo, kde to žije fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
  centrum zábavy s + ž
 We went on a date at one of the new hotspots in the city.
hotspot,
hot spot
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(venue offering wifi access) (místo s připojením k wi-fi)hotspot mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 All of the coffee shops in this city are hotspots.
hotspot,
hot spot
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(of political conflict)ohnisko napětí s + s
  neklidná oblast příd + ž
hotspot,
hot spot
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(where fire may start)překlad není dostupný
in hot pursuit advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." informal (close behind) (přeneseně: pronásledování)v patách předl + ž mn
 The police arrived in hot pursuit of the robbers.
in hot water exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." figurative (in trouble) (hovorový výraz)v bryndě předl + ž
  (hovorový výraz)v loji předl + m
  (neformální)v průšvihu předl + m
 He found himself in hot water for being late for work.
piping hot,
piping
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
informal (very hot) (nápoj)horký
 He likes his coffee piping hot. This bowl of soup is piping.
sizzling,
sizzling hot
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
figurative (weather: very hot) (hovorový výraz)na zdechnutí předl + s
 The weather was sizzling during Dan and Laura's weekend away.
sizzling hot adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." slang (sensational) (neformální)strašně sexy přísl + příd
 That girl in the yellow bikini's sizzling hot!
sizzling hot adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (very hot)velmi horký přísl + příd
 The platter was sizzling hot, and I burned myself when I touched it.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "hot plate":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'hot plate'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.