hostess

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈhəʊstəs/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ˈhoʊstɪs/ ,USA pronunciation: respelling(hōstis)


Na této stránce: hostess, host
'hostess' je jiný výraz pro 'host'. Najdete jej v jednom nebo více řádcích níže.'hostess' is an alternate term for 'host'. It is in one or more of the lines below.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
hostess nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (of party)hosteska žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 At the end of the night, Harry thanked the hostess and went home.
hostess nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. dated (flight attendant)letuška žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 On his flight home Bob asked the hostess for a beer, but the airline no longer served alcohol.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
hostess nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (at restaurant) (noční klub)společnice žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 Sean told the hostess how many people would be joining him, and she took him to a table.
hostess nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (broadcast interviewer) (talkshow)moderátorka žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 The show's hostess accepted viewer phone calls at the end of the show.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
host,
f: hostess
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
([sb]: receives guests)hostitel, hostitelka m, ž
 The host welcomed his guests.
 Hostitel přivítal hosty.
host nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK (TV: presenter) (televize)moderátor, moderátorka m, ž
 The host of the program is a famous actor.
 Moderátorem tohoto pořadu bude známý herec.
host nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (carrier of parasite) (parazita)hostitel mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 The parasite's host could be any bird.
 Hostitelem toho parazita může být kterýkoli pták.
host nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (transplant recipient) (orgánů)dárce, dárkyně m, ž
 The heart donor's family wanted to meet the host.
 Rodina dárce srdce chtěla potkat příjemce.
host vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (receive as a guest)hostit ned
 My uncle hosted the prime minister in his hotel.
 Můj strýc hostil předsedu vlády ve svém hotelu.
host nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (internet server) (programování, server apod.)hostitel mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 Accept the pop-up that asks if you want to connect to the host.
 Ve vyskakovacím okně, které se ptá na připojení k hostiteli, klikni na Přijímám.
host [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (event: hold) (událost)hostit ned
  (událost)pořádat ned
 Which country is hosting the next Olympic Games?
 Která země bude hostit další olympijské hry?
host [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (provide internet server) (slang: programování)hostovat ned
 Which computer is hosting the connection?
 Který počítač hostuje připojení?
 
Další překlady
AngličtinaČeština
a host of [sth] nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (large quantity)spousta příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
  (hovorový výraz: hodně)mraky m mnpodstatné jméno mužského rodu v množném čísle: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského v množném čísle (např. bratři, jeleni, kameny).
  (hovorový výraz: hodně)hejno spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 There was a host of nightingales, looking for food.
a host of [sth] nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (army, multitude)vojsko spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 The soldiers trembled as they saw the great host of the enemy.
the host nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (eucharist bread)hostie žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 The priest served the host at the end of mass.
the host nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. literary, dated (sun, moon, stars) (zastaralý výraz)nebeská tělesa příd + s mn
 See how beautiful is the host of the night sky!
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
hostess | host
AngličtinaČeština
air hostess nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. dated (female airline steward)letuška, stevardka
 The air hostess served drinks to the passengers on the flight. The more current term for air hostess is flight attendant.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"hostess" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: [pushing, wheeling] the hostess trolley, see the hostess for a table, was greeted by the hostess at the [restaurant, hotel], více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "hostess":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'hostess'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.