hoover

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations'Hoover', 'hoover': /ˈhuːvə/US:USA pronunciation: respellingUSA pronunciation: respelling(ho̅o̅vər)

Na této stránce: hoover, vacuum
'hoover' je jiný výraz pro 'vacuum'. Najdete jej v jednom nebo více řádcích níže.'hoover' is an alternate term for 'vacuum'. It is in one or more of the lines below.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
Hoover,
hoover
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
UK, ® (vacuum cleaner)lux mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  vysavač mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
Poznámka: As a registered trademark, “Hoover” should be capitalized, but it is usually not capitalized in informal communication.
 This old hoover's not picking up the dust anymore.
Hoover [sth],
hoover [sth]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
UK, ® (clean by vacuuming)luxovat ned
  vysávat ned
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
vacuum nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (physics) (fyzikálně)vakuum spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
  vzduchoprázdno spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 Nature abhors a vacuum.
 Tato věta není překladem anglické ukázkové věty. Jako vakuum označujeme prostředí, ve kterém nejsou žádné částice.
vacuum nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (machine) (přístroj)vysavač mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  (přístroj)lux mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 Adam got the vacuum out to clear up after the party.
 Adam vyfasoval vysavač, aby po skončení večírku uklidil.
vacuum [sth],
also UK: Hoover,
hoover
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(clean by vacuuming) (koberec apod.)vysávat, luxovat ned
 Julia vacuumed the carpet. I vacuum the living room every day.
 Julia vysála koberec. Každý den vysávám obývací pokoj.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Další překlady
AngličtinaČeština
vacuum nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sense of emptiness) (přeneseně)prázdnota žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  prázdné místo příd + s
  prázdno spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
  (přeneseně)vzduchoprázdno spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 His wife's death left a vacuum in George's life.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Synonyma: vacuum, více…
Slovní spojení: UK: [an upright, a bagless, a portable] hoover, UK: hoovered up the [dust, living room], UK: took the hoover out to [clean, dust], více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "hoover":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'hoover'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.