WordReference neumí přeložit celou tuto frázi, ale po kliknutí na jednotlivá slova uvidíte jejich význam:

home side


Nepodařilo se nám najít celou frázi, kterou hledáte.
Níže vidíte heslo "home".

Podívejte se také na: side

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
home nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (house, apartment)bydlení spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 They've just bought their first home.
 Právě si pořídili své první bydlení.
home nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (household)domov mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 His home is always noisy and happy.
 This sentence is not a translation of the original sentence. Domov je místo, kde na nás někdo čeká.
home nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (residence) (místo žití)domov mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 They have a second home on the Mediterranean.
 Mají druhý domov ve Středozemí.
home nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. uncountable (native place, homeland) (milované místo bydliště)domov mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 I missed home a lot when I was studying abroad.
 Když jsem studoval v zahraničí, stýskalo se mi po domově.
home nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (place where [sth] is found) (přeneseně: kde se něco nachází)domov mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 Mars is home to the largest volcano in our solar system. Twickenham is the home of English rugby.
 Mars je domovem největšího vulkánu ve Sluneční soustavě.
home nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (headquarters, main office) (přeneseně)domov mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  sídlo spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 Detroit is the home of the US's automobile industry.
 Detroit je domovem amerického automobilového průmyslu.
home nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. uncountable (website's main page) (titulek domovské stránky webu)domů příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
  domovská stránka příd + ž
 When you click on 'home', a new window pops up.
 Po kliknutí na Domů se otevře nové okno.
home nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (institution, asylum) (instituce)domov mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 She's living in an old peoples' home.
 Žije v domově důchodců.
home advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (toward or to home) (kam)domů příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
  (kde)doma příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 Let's go home.
 Pojďme domů.
 This sentence is not a translation of the original sentence. Nikam nejdu, zůstanu doma.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
home nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. uncountable (games: destination) (cílové pole ve stolní hře)domeček mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 I can make it to home with one more roll of the dice.
home nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. uncountable (baseball: home plate) (baseball)domácí meta příd + ž
 He stole from third base to home.
home base nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. uncountable (games: goal or objective)překlad není dostupný
home n as adjnoun as adjective: Describes another noun--for example, "boat race," "dogfood." (domestic)bytový přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  domácí přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 He's really into home decorating right now.
 Teď se intenzivně zabývá bytovou dekorací.
home n as adjnoun as adjective: Describes another noun--for example, "boat race," "dogfood." (of, from your own country) (vztahující se k domovské zemi)domácí přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 When we travel abroad, it's good to find a home newspaper from time to time.
home n as adjnoun as adjective: Describes another noun--for example, "boat race," "dogfood." (sports: local) (ve sportu: tým)domácí přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The home team is going to win the game.
home n as adjnoun as adjective: Describes another noun--for example, "boat race," "dogfood." (sports: game played locally) (ve sportu)doma příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 It's a home game today.
 Dneska hrajeme doma.
home viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (go or return to home) (domů)vracet se ned
 This pigeon always homes the quickest.
home viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (pigeon: navigate way back) (holub)trefit domů dok + přísl
 Pigeons that home can be used to send messages.
home on [sth] vi + prep (military: go towards a target) (zbraně: na cíl)mířit ned
 The missiles are homing on their target.
home [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (bring, send home) (holuba)poslat domů dok + přísl
 He managed to home a pigeon all the way from France to England.
home [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (direct to a target) (na cíl)zaměřit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (na cíl)nastavit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The missile was homed to its target.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
at home advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (in own house)doma příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 I left my wallet at home.
 Nechal jsem peněženku doma.
at home advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (sport: in own ground) (ve sportu: na domácím hřišti)doma příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
at home,
at-home
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(in own house)domácí přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
at-home nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US (reception in own house)den otevřených dveří fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
back home advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." informal (in your town or country of origin)zpět doma přísl + přísl
  zpět v rodném městě fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 Doris missed her life back home in Australia.
back home advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (to your house again)zpět domů přísl + přísl
 Steve drove us back home after the party.
come home v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (return to your home)vrátit se domů dok + přísl
 Come straight home after school today, young man! Finn's parents were anxious when he failed to come home after going to the pub with his friends.
feel right at home v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal, figurative (be comfortable) (přeneseně)cítit se jako doma ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
 This is such a welcoming village - I feel right at home here.
foster home nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (child's temporary home)pěstounská rodina příd + ž
  pěstounská péče příd + ž
 Before being adopted she spent three years in a foster home.
get home viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (arrive at one's house)přijít domů dok + přísl
  dorazit domů dok + přísl
 I just got home from work. Call me when you get home.
go home v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (to house)jít domů ned + přísl
 The party's over, it's time to go home.
go home v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (to country) (do své země)jet domů ned + přísl
 Lisa had spent five years working overseas and was looking forward to going home.
hit home vtr + n informal, figurative (make impact) (někomu něco)dojít dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  uvědomit si dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The extent of Ruth's weight problem really hit home when she saw a picture of herself on a night out.
home brew,
homebrew
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(beer: home-produced)domácí pivo příd + s
 Peter had made some home brew which we drank together.
home brew,
homebrew,
home-brew
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
US, informal, figurative (made at home)doma vařený přísl + příd
  domácí přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
home economics nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (school: cookery, textiles, etc.) (školní předmět)domácí práce příd + ž mn
 Home economics was only required for young women when I was a child; but it was the boys who needed it the most.
home free adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (sure of safety, success) (přen.: mít něco jisté)mít to v kapse ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
  (přen.: něco vyhrát, zajistit)mít to doma end, fráze
home fries nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." US (pan-fried potatoes)domácí hranolky
home furnishings nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (furniture, décor for house)nábytek
  domovní vybavení
 Your choice of home furnishings says a lot about you to your visitors.
home office nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (working area in one's house)pracovna žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 She shut the door to her home office to drown out the kids' noise.
 Zavřela si dveře do pracovny, aby ji nerušily děti.
home page,
homepage
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(website's introductory page)úvodní stránka příd + ž
  home page žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 Click here to return to our home page.
home rule,
Home Rule
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(self-government)samospráva
 Greenland achieved home rule in 1979.
home run nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (baseball: run scored by batter on single hit) (baseball)homerun mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 The batter hit a home run and began his ceremonial trot around the bases.
home stretch nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (final stages: of race or journey)na cestě domů
 As they approached the home stretch, the two runners engaged in a thrilling race to the finish line.
Home sweet home. exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (preference for own home)všude dobře, doma nejlépe fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
home to exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (place [sb/sth] is based)být sídlem ned + m
  být domovem ned + m
 North Carolina is home to many companies, including Bank of America.
 Severní Karolína je sídlem mnoha firem, včetně Bank of America.
home town nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (town or city where one grew up)rodné město příd + s
 Linda had not been back to her home town of Sydney for many years.
home town nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (town or city where one lives)město pobytu s + m
 Pinehurst residents have plenty of reasons to be proud of their hometown.
homegrown,
home-grown
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(grown locally) (zelenina místních farmářů)místní přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 You can buy homegrown vegetables at the local farmers' market.
homegrown,
home-grown
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
figurative (native, local)místní, zdejší přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Renren is China's homegrown version of Facebook.
homemade,
home-made
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(made at home, handmade)podomácku udělaný přísl + příd
  domácí přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Home-made cakes always taste better than factory-made ones.
homemade,
home-made
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(made by self)vlastnoručně vyrobený přísl + příd
 It looked to me like his furniture was all homemade.
homemade,
home-made
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(makeshift)provizorní přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The boys raced down the hill in their homemade go-kart.
homeroom,
home room
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
US (school form room) (místnost)třída žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
leave home v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (move out of family house)opustit domov
 She left home at 17 to go to university in another province.
make [sb] feel at home v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (be welcoming)zařídit, aby se člověk cítil jako doma dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
make yourself at home v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (settle in)udělat si pohodlí dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
 Please come in and make yourself at home!
make yourself at home interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (welcome!)Chovejte se jako doma. zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
 We're not very formal around here - just make yourself at home!
mobile home,
house trailer
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(trailer used as permanent residence)mobilní dům příd + m
  mobilheim mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 While we were saving up to buy a house, we rented a mobile home on the outskirts of town.
motor home nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (vehicle with living quarters)obytný automobil, obytný vůz příd + m
nothing to write home about exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." figurative, informal (unremarkable)nic, co by stálo za zmínku fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
  nic světoborného fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 I enjoyed his last film, but this new one is nothing to write home about.
nursing home nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (residential care for the elderly)ústav sociální péče fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 Veronica visits her mother in the nursing home every Sunday.
plate,
home plate,
home base
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(baseball) (baseball)domácí meta příd + ž
 The runner slid into the plate to score the winning run.
rest home nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (care facility for the elderly)domov důchodců
 Jim had to move into a rest home because he couldn't cope on his own any more.
retirement home nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (care facility for elderly people)domov důchodců m + m mn
  domov pro seniory fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 Every weekend I visit my grandmother in the retirement home.
stately home UK (grand country house)venkovský zámeček příd + m zdrob
  venkovské sídlo příd + s
stay at home v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (remain in house)zůstat doma dok + přísl
Poznámka: hyphens used when term is an adj before a noun, or is used as a noun
 I stayed at home today because I was feeling ill.
stay-at-home adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (doesn't work outside house)v domácnosti předl + ž
 She left her career to be a stay-at-home mom.
stay-at-home nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US, informal (person: doesn't go out) (pejorativní výraz)pecivál, peciválka m, ž
 She's a real stay-at-home. You can't get her to go anywhere.
welcome home interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (expressing happiness at [sb]'s return) (úsloví)vítej doma fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
  (úsloví)vítejte doma fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 You've been away for ages - welcome home.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "home side":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'home side'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.