hike

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈhaɪk/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/haɪk/ ,USA pronunciation: respelling(hīk)

Inflections of 'hike' (v): (⇒ conjugate)
hikes
v 3rd person singular
hiking
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
hiked
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
hiked
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
hike nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (walk in hilly area)túra žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  (pěšky)výlet mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 Mike went for a hike with his wife in the evening.
 Mike šel večer s manželkou na túru.
hike nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (overly long walk) (hovorový výraz)štreka žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  dálka žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 It's a pretty long hike to the store from here.
 Odsud do krámu je to pěkná štreka (or: dálka).
hike viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (go hillwalking)jít na túru, jít na výlet ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
 Larry hiked in the woods outside of town after work.
 Larry šel po práci na túru na okraji města.
hike viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." figurative (walk long distance) (pěšky)jít ned
 Irene hiked all the way down to her brother's house from here.
 Irene šla odsud pěšky až k bratrovu domu.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Další překlady
AngličtinaČeština
hike nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (price increase)prudký nárůst příd + m
  prudké zvýšení příd + s
 The factory workers enjoyed a big wage hike last month.
hike up vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (clothing: rise up) (oblečení)lézt nahoru ned + přísl
 Mike always bought the more expensive underwear because the cheap brand always hiked up uncomfortably.
hike [sth] up vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." (clothing: pull up) (oblečení)vytáhnout nahoru dok + přísl
 Peter told his son to hike up his pants before they went into the restaurant.
hike [sth] up vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." (prices, interest rates) (ceny apod.)prudce zvýšit přísl + dok
 The banks hiked the interest rates up.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Frázová slovesa
AngličtinaČeština
hike [sth] up,
hike up [sth]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
informal (raise or lift quickly) (vyhrnout oblečení nahoru)vykasat si, vykasat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  zvednout, přizvednout, nadzvednout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 She was such a flirt, always hiking up her dress whenever a handsome man would walk by.
hike [sth] up,
hike up [sth]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
(prices, interest rates)zvýšit se, navýšit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The store just hiked up its prices by 20%, due to increasing costs.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"hike" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: [take, go on] a hike through the [woods, forest, rain], [take] a hike in the [woods], [take] a hike along the [shore, river], více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "hike":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'hike'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama
Nahlásit nevhodnou reklamu.