WordReference neumí přeložit celou tuto frázi, ale po kliknutí na jednotlivá slova uvidíte jejich význam:

high contracting party


Nepodařilo se nám najít celou frázi, kterou hledáte.
Níže vidíte heslo "high".

Podívejte se také na: contracting | party

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
high adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (in height)vysoký přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 That wall is eight feet high.
 Zeď je vysoká asi dva a půl metru.
high adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (tall)vysoký, velký přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 It is a high wall.
 Ta zeď je vysoká (or: velká).
high adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (volume: loud)hlasitý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The music is too high. Turn it down!
 Ta hudba je moc hlasitá. Zeslab to!
high nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (setting: maximum)maximum spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 Put the heat on high so we can warm up faster.
 Pusť topení na maximum, ať se rychleji ohřejeme.
high adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal, figurative (intoxicated by drugs) (hovorový výraz)zhulený přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  (hovorový výraz)sjetý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Joe's behaviour is so weird; I think he might be high.
 Joe se choval opravdu divně, asi byl zhulený.
high on [sth] adj + prep informal, figurative (intoxicated by a drug) (hovorový výraz)zhulený přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  (hovorový výraz)sjetý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Danny was high on marijuana at the time and didn't notice anything.
 Danny byl zrovna zhulený a ničeho si nevšiml.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
high adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (quality: good) (kvalita)vysoký přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 CDs have very high quality recordings.
high adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (quantity: lots) (počet)vysoký přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The number of rats in this city is very high.
high adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (price: expensive) (cena)vysoký přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The price is too high, don't you think?
high adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (lofty) (cíl)vysoký, odvážný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 He has high goals for his dictionary project.
high adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (important) (významný)vysoký přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 People usually did what the high official wanted.
high adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (wind: strong) (vítr)silný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The high winds blew over the tent.
high adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (fever: elevated) (horečka)vysoký přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Her fever was high - over a hundred and three degrees Fahrenheit.
high adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (sports: over) (pohyb míče)vysoký přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The kick was high and went over the goal.
high adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (advanced) (úroveň)vysoký, pokročilý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 He communicated easily because of his high level of Spanish.
high adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (music: above desired pitch) (tón)vysoký přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 That piano is high; you should have it tuned.
high adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (principal) (hlavní, vedoucí)vysoký přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 He was the High Commissioner of Jamaica.
high adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (grave, serious) (zločin)těžký přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The traitor was convicted of high treason.
high adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (extravagant)na vysoké noze fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 After winning the lottery, they lived the high life till they ran out of money.
high adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." UK, informal (intoxicated) (hovorový výraz)v rauši předl + m
 This music makes me feel really high.
high adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (remote)vzdálený přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 I often used to walk on the high plains.
high adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (of extreme opinions)kontroverzní přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
Poznámka: This sense often refers to religious views.
 We suspect the vicar of having high church leanings.
high adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (automotive: performance) (výkon)vysoký přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 This is a really high performance car.
high adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (gear ratio) (převodový poměr)velký přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Many sports cars are geared high to make them faster.
high adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (baseball: pitch above the chest) (nadhoz v baseballu)vysoký přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The high pitch was above the strike zone.
high adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (cards) (karta)vysoký přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 When we play, ace is high.
high adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (level: elevated) (úroveň)vysoký přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Kevin's chess-playing skills reached a high level.
high advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (at a high level) (na vysokém místě)vysoko příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 They hiked high in the mountains.
high advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (with a high rank) (přeneseně: s vysokou hodností)vysoko příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 He rose high in the ranks of the army.
high advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (at a high price)draze příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 Unfortunately, she bought high, and then the stock went down.
high advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (to a high degree) (ve velké míře)vysoko příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 Her fever ran high for three days before she recovered.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
get high vi + adj figurative, slang (take drugs)dostat se do rauše dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
 You can get high by sniffing glue, but it's quite likely to kill you.
get high on [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative, slang (take drugs) (slangový výraz: být na drogách)sjet se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Aaron got high on crack cocaine.
get on your high horse v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative, informal (act morally superior)jednat povýšeně ned + přísl
  (neformální, přeneseně)mít nos nahoře ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
 I know you think I'm wrong but there's no need to get on your high horse about it.
hi-fi nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. abbreviation (high fidelity) (vysoká kvalita zvuku)hi-fi spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
hi-fi n as adjnoun as adjective: Describes another noun--for example, "boat race," "dogfood." abbreviation (high-fidelity) (s vysokou kvalitou zvuku)hi-fi přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
high and dry adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (person: abandoned)opuštěný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  (hovor.: zůstat opuštěný)ve štychu předl + m
  (hovor.: zůstat bez prostředků)na suchu předl + m
 When he left her, she found herself high and dry with no income and nowhere to live.
high blood pressure nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (medicine: hypertension)vysoký krevní tlak fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
  vysoký tlak příd + m
 Exercise and diet are the best way to control high blood pressure.
high chair,
highchair
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(child's tall chair) (vysoká, jídelní)dětská židlička příd + ž zdrob
 The restaurant provided a highchair for my 3-year-old son.
high class,
high-class
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(refined, of top quality)prvotřídní přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  vyhlášený přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  špičkový přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
Poznámka: A hyphen is used when the adjective comes before the noun it modifies.
 Be well-dressed when you go to that restaurant, it's a high-class place!
High Court nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK (law: High Court of Justice) (Velká Británie)vrchní soud příd + m
High Court nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. Aus (law: highest court of appeal)překlad není dostupný
high end nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (expensive range)vyšší cenová kategorie fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 It's a nice handbag, but it's on the high end.
high fashion nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (designer clothing)vysoká móda
 The designer is one of the biggest names in high fashion.
high five nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (hand-slapping gesture) (hovorový výraz: pozdrav plácnutím)placák mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 Great job on the playing field! Give me a high five!
high heels nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (shoes with raised heels)boty s vysokými podpatky fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 Wearing high heels can cause long-term foot problems.
high heels nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (raised heels on shoes)vysoké podpatky příd + m mn
 Shoes with high heels are fashionable but bad for your feet.
high hopes nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (great expectations)velké naděje
 Melissa has high hopes concerning her new job and its opportunites for advancement.
high jump nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sport: jumping over a high bar)skok do výšky fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
  (zástupně)výška žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 Britain won an Olympic gold medal in the high jump.
high noon nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (midday)pravé poledne příd + s
 At high noon, the sun is directly overhead; you can't see your shadow at the Equator.
high noon nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (culmination)rozhodující okamžik příd + m
  vyvrcholení spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
high noon nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (crisis)krize žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
high pitched,
high-pitched
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(sound: having a high frequency) (hlas)vysoký
Poznámka: hyphen used when term is an adj before a noun
 He startled her, and she let out a high-pitched squeal.
high point nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (greatest moment) (přeneseně)vrchol mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 The high point of my holiday was the whale-watching trip.
 Vrcholem dovolené bylo pro mě pozorování velryb.
high profile nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (public prominence) (veřejná viditelnost)exponovanost žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  (v médiích apod.)viditelnost žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 He's able to maintain his high profile thanks to a lot of TV work.
high quality nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (excellence)vysoká kvalita příd + ž
Poznámka: hyphen used when the term is before a noun
 The company guarantees a high quality of service.
high quality,
high-quality
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(excellent)prvotřídní, excelentní přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Businesses must produce high-quality goods to be competitive in international markets.
high school nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (secondary education institution)střední škola příd + ž
  gymnázium spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 The high school has a new French teacher.
 Střední škola má nového francouzštináře.
 This sentence is not a translation of the original sentence. Na gymnázium chodí žáci s výborným prospěchem.
 This sentence is not a translation of the original sentence. Místní gympl upadá od té doby, co starý ředitel odešel do důchodu.
highschool,
high-school
n as adjnoun as adjective: Describes another noun--for example, "boat race," "dogfood."
(of secondary school)středoškolský přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The local high school football team beat the visitors.
high school graduate nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US ([sb]: passed secondary-school)absolvent střední školy, absolventka střední školy fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
  (absolvent)maturant, maturantka m, ž
 Very few high school graduates are able to speak a foreign language.
high season nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (period of greatest activity) (cestování)sezóna
 In most of Thailand, high season starts in November and lasts until January.
high stakes nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (great risk)velké riziko příd + s
  (hrát, jít o hodně)hodně příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 Stock market speculators play for high stakes.
 Spekulanti na burze hrají o hodně.
high standards nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (expectation of excellence)velké nároky příd + m mn
  přísné normy příd + ž mn
 He's not picky, he just has high standards when looking for a bride.
high street,
High Street
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
UK (town's main street)hlavní třída příd + ž
 Roadworks are delaying traffic in the high street.
high street,
the high street,
the High Street
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
UK, figurative, often capitalized (retail sector)překlad není dostupný
 Discount supermarkets offer the lowest prices on the High Street.
high-street n as adjnoun as adjective: Describes another noun--for example, "boat race," "dogfood." UK, figurative (shops, fashion: retail)překlad není dostupný
 Models paraded the latest high-street fashions.
high tech,
high-tech,
hi-tech
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
informal (technologically advanced) (technologie)supermoderní přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
Poznámka: hyphen used when term is an adj before a noun
 Some people are scared of high-tech devices.
high tech,
hi tech,
high technology
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
informal (advanced technology)špičková technologie příd + ž
 High tech is one of California's most important industries.
high tide nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sea's tide at highest elevation)vysoký příliv příd + m
  vrchol přílivu m + m
high time (appropriate time)nejvyšší čas příd + m
high up advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (in a high place)nahoře příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
  vysoko příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
  vysoko nahoře přísl + přísl
high-up nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US, informal ([sb] in position of power) (přeneseně: na vysoké pozici)nahoře příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
high-end adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (upmarket or exclusive)přepychový, luxusní přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 I work at a high-end clothing store; nothing we sell is under $100.
high-handed adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (use of power: unfair, arbitrary)panovačný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  pánovitý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  arogantní přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
high-heeled adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (shoes: having raised heels) (boty)s vysokými podpatky fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 Those high-heeled shoes are beautiful, but they'd be painful on my feet.
high-profile adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (prominent publicly) (veřejností)ostře sledovaný přísl + příd
 This lawyer has defended a string of high-profile clients.
high-rise adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (building: multi-storey) (o budově)výškový přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
high-rise,
also US: high rise
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(multi-story block: of flats, etc.)výšková budova příd + ž
 A lot of the high-rises that were built in the 1960s have now been demolished.
high-school diploma nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US (school-leaving qualification)maturita žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  výuční list příd + m
 Many jobs require at least a high school diploma.
high-school student,
also UK,
regional: high-school pupil
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(pupil: at secondary school)středoškolák, středoškolačka m, ž
 I started studying Spanish (and dating girls) when I was a high-school student.
high-water mark nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sea, river: highest level) (řeka)historická výška hladiny fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 The high-water mark is easy to identify on a beach by a line of debris such as seaweed.
high-water mark nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (achievement)největší úspěch příd + m
 The end of the second century was the high-water mark of the Roman Empire.
highbrow adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (highly cultured)intelektuální přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Kim thinks opera is too highbrow to be enjoyed by regular people.
highly strung,
highly-strung,
US: high strung,
high-strung
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
figurative (person: tense, sensitive)nervózní, napnutý
Poznámka: A hyphen is used when the adjective precedes the noun
 They balance each other: he's laid back, she's highly strung.
horizontal bar,
high bar
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(gymnastic event) (sportovní náčiní)hrazda žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
It's high time exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." informal (urgency)je nejvyšší čas fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 It's high time I went to the doctor; I've postponed it four times. It's high time you found a job.
junior high nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US (lower secondary school) ()druhý stupeň
 The transition from junior high to high school can be tough for some kids.
junior high school nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US (lower secondary) ()druhý stupeň
 Karen is in her third year at junior high school.
live high v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (live extravagantly) (přeneseně)žít na vysoké noze ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
 They lived high while in Thailand because everything was so cheap there.
senior high school nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US (secondary, upper)střední škola příd + ž
 Those kids must go to senior high school - they look too old to be in junior high.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "high contracting party":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'high contracting party'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.