her

Listen:

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations strong: /ˈh3ːr/, elided: /ər/, weak: /hər/

US:USA pronuncation: IPAUSA pronuncation: IPA/hɝ; unstressed hɚ, ɚ/

US:USA pronunciation: respellingUSA pronunciation: respelling(hûr; unstressed hər, ər)WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
her pronpronoun: Replaces noun--for example, "He took the cookie and ate it." "I saw you yesterday." (possessive case of she)její zájzájmeno: Zpravidla zastupuje podstatná jména nebo přídavná jména a má tak většinou funkci podmětu, předmětu nebo přívlastku (např. já, tvůj, kdo, nic).
 This is her book, not mine.
 To je její kniha, ne má.
her pronpronoun: Replaces noun--for example, "He took the cookie and ate it." "I saw you yesterday." (she: direct object) (4. pád)ji zájzájmeno: Zpravidla zastupuje podstatná jména nebo přídavná jména a má tak většinou funkci podmětu, předmětu nebo přívlastku (např. já, tvůj, kdo, nic).
  zájzájmeno: Zpravidla zastupuje podstatná jména nebo přídavná jména a má tak většinou funkci podmětu, předmětu nebo přívlastku (např. já, tvůj, kdo, nic).
 Have you seen her today?
 Viděl jsi ji?
 This sentence is not a translation of the original sentence. Nemohu žít ani s ní, ani bez ní. Pořád o ní přemýšlím. Jdu k ní.
her pronpronoun: Replaces noun--for example, "He took the cookie and ate it." "I saw you yesterday." (she: indirect object) (3. pád)zájzájmeno: Zpravidla zastupuje podstatná jména nebo přídavná jména a má tak většinou funkci podmětu, předmětu nebo přívlastku (např. já, tvůj, kdo, nic).
 You should give her something nice for Christmas.
 Měl bys jí k Vánocům dát něco pěkného.
her pronpronoun: Replaces noun--for example, "He took the cookie and ate it." "I saw you yesterday." (she: after a preposition) (po předložce: 4. pád)ni zájzájmeno: Zpravidla zastupuje podstatná jména nebo přídavná jména a má tak většinou funkci podmětu, předmětu nebo přívlastku (např. já, tvůj, kdo, nic).
  (po předložce: 2., 3., 6., 7. pád)zájzájmeno: Zpravidla zastupuje podstatná jména nebo přídavná jména a má tak většinou funkci podmětu, předmětu nebo přívlastku (např. já, tvůj, kdo, nic).
 I've never met her, but I've heard all about her from my brother.
 Nikdy jsem ji nepotkal, ale bratr mi o ní hodně řekl.
hers pronpronoun: Replaces noun--for example, "He took the cookie and ate it." "I saw you yesterday." (singular: belonging to her)její zájzájmeno: Zpravidla zastupuje podstatná jména nebo přídavná jména a má tak většinou funkci podmětu, předmětu nebo přívlastku (např. já, tvůj, kdo, nic).
 Is that book hers or mine? My dress is OK, but hers is nicer.
 Je ta kniha její, nebo moje?
hers pronpronoun: Replaces noun--for example, "He took the cookie and ate it." "I saw you yesterday." (plural: belonging to her)její zájzájmeno: Zpravidla zastupuje podstatná jména nebo přídavná jména a má tak většinou funkci podmětu, předmětu nebo přívlastku (např. já, tvůj, kdo, nic).
 Are those shoes hers or yours? Hers are the ones with little hearts painted on them.
 Jsou ty boty její, nebo tvoje?
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
Get a load of this/that/him/her! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" slang (look at that) (mrkej na to, apod.)mrkej zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
  (koukni na to, apod.)koukni zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
grace nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. usually capitalized (title) (titul)milost žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
Poznámka: Usually preceded by his, her, your.
 His Grace appeared at the king's court last week.
let off the leash,
let [sb] off the leash,
let [sb] off his/her leash
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
figurative (release [sb] from restraint, control) (přeneseně)utrhnout se ze řetězu dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
 When they saw that he could handle the job, they let him off his leash and he quickly moved up to a higher position.
on your own,
all on your own
exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own."
(without help) (bez cizí pomoci)sám zájzájmeno: Zpravidla zastupuje podstatná jména nebo přídavná jména a má tak většinou funkci podmětu, předmětu nebo přívlastku (např. já, tvůj, kdo, nic).
 Because of Ellen's autism, it is difficult for her to do things on her own.
put [sb] in his/her place v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (humble)ponížit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (neformální: někoho slovně)srovnat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
what's-his-name,
what's-her-name
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
slang (man: forgotten name) (nemůžeme si vybavit jméno)jakže se jmenuje?
 I ran into what's-his-name again this afternoon.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"her" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Synonyma: their, she, více…
Slovní spojení: does this belong to her?, her [sister, husband, children, car, job, house, dress, shoes], is this hers?, více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "her":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'her'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.