heavy

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈhɛvi/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ˈhɛvi/ ,USA pronunciation: respelling(hevē)


Inflections of 'heavy' (adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."):
heavier
adj comparative
heaviest
adj superlative
Inflections of 'heavy' (nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.): nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors.": heavies

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
heavy adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (of great weight)těžký přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Don't try to lift the box. It is heavy.
 Nesnaž se tu krabici zvednout. Je těžká.
heavy adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (intense)prudký, silný, intenzivní přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 That was a heavy rain we had last night.
 To byl ale v noci prudký déšť.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
heavy adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." US (culinary: dense) (potravina)hustý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 In this recipe, we use heavy cream.
heavy adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (powerful) (silný)těžký přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 To destroy the enemy, the army used the heavy artillery.
heavy adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (sea: very choppy) (moře)rozbouřený přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The boat sank in heavy seas.
heavy adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (excessive) (nadměrný)těžký přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 He was a heavy drug user.
heavy adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (strict)přísný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 My mother used to get really heavy with me when I misbehaved.
heavy adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (profound)závažný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 That is a really heavy thought, man.
heavy adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (gloomy)významný, náročný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The death in the family led to a discussion of some heavy issues.
heavy adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." dated (pregnant)těhotný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 She was heavy with child.
heavy adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (onerous)náročný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The heavy demands of his father caused him to leave home.
heavy adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (bread: not fully raised)nevykynutý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 This bread is heavy because you did not use enough yeast.
heavy adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (rich, difficult to digest) (jídlo)těžký přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The dense meat made for a heavy meal that you really felt in your stomach.
heavy nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (role as [sb] mean) (hovor.: role takového člověka v divadle)zloun mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 John played the role of the heavy in the play, so he had to yell a lot.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
heavy cream (US),
double cream (UK)
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(thick whipping cream)překlad není dostupný smetana ke šlehání
 fráze
heavy demand nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (popular need)obrovský zájem příd + m
  velká poptávka příd + ž
 There's a heavy demand for these smaller cars, sir.
heavy-duty adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (strong)silný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  odolný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 These heavy-duty plastic bags cannot be ripped or torn easily. Morphine is a heavy-duty pain reliever.
heavy-duty adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (intensive)intenzivní přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
heavy-duty adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (prominent)hlavní přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  přední, čelní přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
heavy metal nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (metal with high density)těžký kov příd + m
 Heavy metals, like lead and mercury, are toxic and therefore are a frequent environmental problem.
heavy metal nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (hard rock music) (hudební styl)heavy metal příd + m
 She was not pleased when her son's heavy metal band began practicing in the basement.
heavy rain nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (torrential rainfall) (neformální výraz: silný déšť)liják, slejvák mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  silný déšť příd + m
 Heavy rain is forecast for the next few days, and there is a risk of severe flooding.
heavy-handed adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (severe, oppressive)tyranský přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  autoritářský přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
heavy-handed adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (clumsy)nemotorný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  těžkopádný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"heavy" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: the [nightclub, mobster's, president's] heavies, a heavy [man, woman, person, boy], (threatened to) set his heavies on them, více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "heavy":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'heavy'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.