heaving

Listen:


From the verb heave: (⇒ conjugate)
heaving is: Click the infinitive to see all available inflections
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
Na této stránce: heaving, heave

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
heaving nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (rolling movement)vzdouvání, dmutí spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
heaving adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (rolling)vzdouvající se, dmoucí se přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The heaving ship bobbed like a cork in the rough water.
heaving nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (retching, vomiting)dávení spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 Penelope has a fever but no heaving.
heaving adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." UK, slang (crowded with people) (plný lidí)narvaný, přecpaný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
heaving with [sth/sb] adj + prep UK, slang (crowded) (někým, něčím)narvaný, přecpaný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  (přeneseně)přetékající přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
heave [sth/sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (pull, haul)zvednout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Peter heaved his friend to his feet.
heave [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (throw: [sth] heavy) (něco těžkého)vyhodit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Kate heaved the old couch into the dumpster.
heave viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (chest: rise and fall) (hruď)dmout se ned
  (hruď)zvedat se ned
 Kim's chest heaved with exertion at the end of the race.
heave viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." informal (retch, vomit) (žaludek)zvedat se ned
 Peter's stomach heaved when he got off the roller coaster.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
heave nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (act of throwing) (při zvedání něčeho těžkého)heknutí spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 George threw the log with a heave.
heaves nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (retching)dávení spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
  zvedání žaludku s + m
 The complaints about the awful food were drowned out by Seth's heaves coming from the bathroom.
heave on [sth] vi + prep (pull, haul)tahat za ned + předl
 The workers heaved on the rope to pull the tree down.
heave to vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (ship: stop) (loď)zastavit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The boat heaved to at the dock.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "heaving":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'heaving'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.