heart

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈhɑːrt/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/hɑrt/ ,USA pronunciation: respelling(härt)

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
heart nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (human organ) (lidský orgán)srdce spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 He was so nervous that he could hear his heart beating.
 Byl tak nervózní, že slyšel bít své srdce.
heart nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (animal organ) (zvířecí orgán)srdce spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 Scientists are working on using pig hearts for human transplants.
 Vědci se snaží použít prasečí srdce jako náhradu za lidské.
heart nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (centre of feelings) (přeneseně)srdce spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
  duše žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  (knižně)nitro spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 In his heart, he knew that she would stay loyal.
 Srdce mu říkalo, že ona k němu bude loajální.
 V hloubi duše (or: svého nitra) věděl, že ona k němu bude loajální.
heart,
heart of [sth]
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
figurative (centre of a place) (přeneseně: centrum)srdce spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 The heart of the city is alive with bars and restaurants.
 V srdci města je mnoho barů a restaurací.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
heart nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (courage) (přeneseně: odvaha)srdce spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 The basketball player wasn't the tallest, but he played with a lot of heart.
heart nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (lettuce, cabbage) (salátu)srdíčko spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 The hearts of butterhead lettuce are delicious with a vinaigrette.
heart nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (feelings, sympathy) (přeneseně: intuice)srdce spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 While my head says I should stay, my heart tells me to go.
heart nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (innermost part of [sth](vnitřek něčeho)jádro spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 There are seeds at the heart of this fruit.
heart nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (core) (přeneseně: věci)jádro spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 At heart, the issue is quite simple. It is an argument over money.
heart nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (breast, bosom) (přeneseně: prsa, hruď)srdce spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 The mother drew her children to her heart.
heart nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. dated (person) (když se mluví o jeho povaze)člověk mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 She's a kind heart.
heart,
loveheart
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(shape: loveheart) (tvar)srdíčko, srdce spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 The child drew a heart and coloured it red.
heart nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (cards) (karetní barva)srdce spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 She held three hearts and two diamonds in her poker hand.
heart nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (botany: tree core) (stromu)dřeň žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 Many sailing ships were made from heart of oak.
heart n as adjnoun as adjective: Describes another noun--for example, "boat race," "dogfood." (relating to the heart)srdeční přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The old man has some heart problems.
hearts nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (card game) (karetní hra)srdce s mnpodstatné jméno středního rodu v množném čísle: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního v množném čísle (např. kuřata, letadla).
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
at heart advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (in essence)v jádru předl + s
 Tyler makes a lot of mistakes, but he is a good person at heart. Marilyn's always been an animal lover at heart.
have [sth] at heart v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (consider, be concerned with) (přeneseně)mít na srdci ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
 I have your best interests at heart.
at the heart of [sth] preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (at the centre of [sth](věci)v jádru předl + s
 At the heart of the financial crisis there was a lot of greed.
broken heart nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (grief at end of romance)zlomené srdce
 Susie left NIck with a broken heart.
by heart advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (from memory)nazpaměť příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 I learnt the sonnet by heart.
change of heart nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (reversal of an attitude or feeling)změna názoru ž + m
  změna postoje ž + m
 I don't know what has brought about his change of heart, but Reza now says he'd love to come to France with me.
Cross my heart and hope to die interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" infantile (promise)čestné slovo!
  na mou duši!
 Mum, I'll clean my room in the morning. Cross my heart and hope to die!
eat your heart out,
Eat your heart out!
interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!"
slang, figurative (be envious)X by zezelenal závistí
 Ronaldo, eat your heart out! Worcester City striker Sean Geddes has just scored a sensational goal.
faint of heart adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (lacking courage or determination) (o někom)slabší povahy příd + ž
have a heart v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal, figurative (be compassionate)mít soucit ned + m
 Have a heart and consider making a donation to this worthwhile charity.
have a heart interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal, figurative (be more compassionate)Měj slitování! zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
 Have a heart! Timmy's only a child and didn't mean any harm.
heart and soul advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." figurative (with all one's being)tělem i duší fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 Miranda threw herself heart and soul into her performance of the song.
heart and soul nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (vital part of [sth])podstata žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  (podstata)duch mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 These new laws strike at the very heart and soul of our democracy.
heart attack nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (blocked circulation to the heart)infarkt mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  srdeční zástava příd + ž
 Shortness of breath and a pain in your arm may signal a heart attack.
heart disease nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (cardiac illness)onemocnění srdce s + s
 Heart disease is a serious health problem in the modern Western world.
heart failure,
congestive heart failure
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(cardiac condition)selhání srdce s + s
 He died of heart failure at the young age of 32. Because he was heavy, he was at risk for heart failure.
heart rate nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (rhythm of the heart)srdeční frekvence příd + ž
 Your heart rate increases when you exercise.
heart trouble nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (cardiac condition)srdeční potíže
 He was rushed to the hospital because of heart trouble. My neighbor was having a lot of heart trouble, so they implanted a pacemaker in her shoulder.
heartthrob,
heart-throb
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(attractive or idolized person) (ženských srdcí)idol, miláček mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 Milly was so excited to meet her heartthrob that she fainted.
know [sth] by heart,
know [sth] off by heart
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(have memorized)umět nazpaměť ned + přísl
 The students had to know the poem by heart.
know [sth] by heart,
know [sth] off by heart
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
informal (be completely familiar with)dobře znát přísl + ned
 I never get lost in this neighborhood; I know it by heart.
large heart nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (generous nature)velké srdce
 She's known for helping people in trouble, she has a large heart. The hospital volunteers have large hearts.
learn [sth] by heart v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (memorize)naučit se nazpaměť dok + přísl
 When I was a child I learned my times-tables by heart.
lonely heart nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (single person)osamělý člověk příd + m
 There are many lonely hearts out there looking for someone to love.
lonely heart nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (personal advertisement)seznamovací inzeráty příd + m mn
 Carol answered an advert in the lonely hearts.
murmur,
heart murmur
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(medicine: heart irregularity) (srdeční)šelest mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 The doctor says my heart murmur isn't serious.
open your heart v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (find or show compassion) (přeneseně)otevřít své srdce dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
 Open your heart and your wallet; donate today to the Haiti relief effort!
open-heart surgery nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (cardiac operation)operace srdce
 They split his chest open and performed open-heart surgery to replace a faulty valve.
set your heart on [sth],
have your heart set on [sth]
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(desire greatly, long for)toužit po ned + předl
  usmyslit si dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 She had set her heart on a trip to Japan. The little boy had his heart set on getting a puppy for Christmas.
take heart v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (feel encouraged) (povzbudit)hřát vědomí ned + s
  (povzbudit)hřát u srdce ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
  povzbudit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  vzbuzovat naději ned + ž
 You can take heart in the improvements we see in the economy.
 Může nás hřát vědomí, že v ekonomice bylo dosaženo růstu.
take [sth] to heart v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (take seriously, be upset by)vzít si osobně dok + přísl
 Jack made a joke about Sarah's hair, but she took it to heart and got upset.
take [sth] to heart v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (apply to oneself) (přeneseně)vzít si k srdci dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
 She took all the advice to heart, and tried to be a better person.
to the heart of [sth] advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (to the centre, middle of [sth](věci)k jádru
 The explorers made their way to the heart of the jungle.
to the heart of [sth] advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." figurative (to the crux of [sth](věci)k jádru
 He wasted no time in getting to the heart of the problem.
win [sb]'s heart v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (endear yourself)získat něčí srdce
 Our new neighbor's son won my heart when he raked up the leaves for us.
with all my heart advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." informal (completely and sincerely)celým srdcem
 My darling, I love you with all my heart.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"heart" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: the human heart, check your heart rate, a [pig, rat] heart, více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "heart":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'heart'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.