WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
hear vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (perceive sound)slyšet ned
 He heard a crash in the kitchen and went to see what had happened.
 Slyšela (or: uslyšela, or: zaslechla) nějaký rachot v kuchyni a šla se podívat, co se stalo.
hear vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (detect faint sound)uslyšet, zaslechnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Can you hear the train whistle?
 This sentence is not a translation of the original sentence. Když uslyšel (or: zaslechl) vlak, zvedl se z lavičky.
hear viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (sound: be able to perceive) (být schopen slyšet)slyšet ned
 She can no longer hear well and is becoming deaf.
 Už dobře neslyší a pomalu hluchne.
hear,
hear that
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(information: receive) (zjistit informaci)slyšet ned
 Did you hear that Mr. Johnson has died?
 Slyšeli jste, že pan Johnson zemřel?
hear [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (be in audience) (koncert)poslouchat ned
  (koncert)poslechnout si dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 We went to hear the concert in the park.
 Šli jsme si poslechnout koncert v parku.
hear [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (consider officially) (oficiálně, např. u soudu)vyslechnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The court will hear his testimony on Tuesday.
 Soud v úterý vyslechne jeho svědectví.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
Hear,
hear!
interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!"
UK (imperative: endorse)poslouchat ned
 The Members of Parliament cried, "Hear, hear!"
hear viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." formal (listen with favor) (příznivě)naslouchat ned
 The manager will hear with sympathy, if you present your argument calmly.
hear [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (listen)poslouchat ned
 Will you please hear what I have to say?
hear [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (mass: attend) (mši)navštěvovat ned
  (mši)navštívit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 We hear Mass every Sunday morning.
hear [sb/sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (understand)chápat ned
  pochopit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 I hear you, but I don't agree.
hear [sb/sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (listen with favor)vyslyšet dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
Poznámka: This sense is often used in a religious context.
 Pray for forgiveness and the Lord will hear you.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Frázová slovesa
AngličtinaČeština
hear about [sth/sb] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (learn latest news) (vědět o)slyšet o dok + předl
 Did you hear about the earthquake in Japan?
 Slyšel jsi o tom zemětřesení v Japonsku?
hear from [sb] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (receive news from [sb](přeneseně: dostat zprávu od někoho)slyšet o ned + předl
 Do you hear from David these days? She hasn't heard from her brother in 3 months.
hear of [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (be told about [sth])uslyšet o, zaslechnout o dok + předl
 If I hear of any jobs opening up I will let you know.
hear [sb] out vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." (listen to the end) (někoho)vyslechnout si dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 I won't believe his excuse, but I'll hear him out.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
hear [sth] from [sb] vtr + prep (learn [sth] via [sb])dozvědět se od dok + předl
 I heard from your mother that you're getting married next year?
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "hearer":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'hearer'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.