heaped

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈhiːpt/

Na této stránce: heaped, heap

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
heaped adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (spoonful: rounded)vrchovatý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 On the table sat a heaped bowl of rice.
heaped adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (full, piled with [sth](bez ladu a skladu)naskládaný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Vince struggled down the stairs with the heaped laundry basket.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
heap nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (pile, mound)kupa žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  hromada žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 The worker piled a bunch of rocks into a heap.
a heap of [sth] nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (pile, mound)hromada žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 Peter piled a big heap of mashed potatoes onto his plate.
fall in a heap nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (person: collapse)složit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  zkolabovat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The boxer fell in a heap when he was hit in the chin.
a heap of [sth] nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (untidy pile)hromada žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 There's a heap of dirty laundry in the laundry room.
a heap nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative, slang (a lot) (velmi)hrozně příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 Thanks for taking me to the concert. I enjoyed it a heap!
a heap of [sth] nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative, slang (a lot of)spousta žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  (přeneseně)hromada žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 Since I retired I've got a heap of time on my hands.
heaps of [sth] nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (a lot of)hromada žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  kupa žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 The fisherman caught heaps of fish, he nearly sunk his boat.
heap [sth] on [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (pile [sth] on top)navršit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  nakupit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Kate heaped sour cream onto her baked potato.
heap [sth] on [sb] vtr + prep figurative, informal (overburden)zahrnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The king heaped rewards on his men.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
heaps advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." informal (a lot)moc, hodně příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 I love you heaps.
heap nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal, figurative, slang (unreliable car) (přeneseně: o autě)plechovka žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  (hovorový výraz: o autě)kraksna žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 Fred was still driving his old heap around, even though he had plenty of money to upgrade.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"heaped" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "heaped":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'heaped'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.