healing

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈhiːlɪŋ/US:USA pronunciation: respellingUSA pronunciation: respelling(hēling)

Na této stránce: healing, heal

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
healing nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (of body)léčení spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
  hojení spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 The faith healer tried to perform a healing on the sick child.
healing adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (aiding recovery)hojivý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  léčivý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 This plant is said to have healing properties.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
heal viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (injury: get better) (zranění)zahojit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Your broken bone should take about six weeks to heal.
 Ta zlomená noha by se měla zahojit.
heal viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (person: recover)vyléčit se, uzdravit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 After radiation therapy the patient healed.
 Po radiační terapii se pacient vyléčil (or: uzdravil).
heal [sb/sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (restore health)léčit ned
  vyléčit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The vet tried to heal the ailing lamb.
 Veterinář se pokusil léčit churavé jehně.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
heal [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (reconcile) (přeneseně: rozpory)zahojit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 After the war, many wanted to heal old divisions.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"healing" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: the art of healing, the healing of [wounds, injuries], the healing is taking longer than expected, více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "healing":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'healing'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.