hazard

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈhæzərd/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ˈhæzɚd/ ,USA pronunciation: respelling(hazərd)

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
hazard nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sth] risky, dangerous)nebezpečí spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
  riziko spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 Ice is a major road hazard this time of year.
 Led je touto dobou hlavním nebezpečím (or: rizikem).
hazard nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. uncountable (risk)riziko spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
  hazard mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 There is always a bit of hazard when you're trying to start a business.
 Když zakládáte byznys, vždycky je nějaké riziko.
hazard [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (attempt)zkusit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  troufnout si dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Peter told the old man, "If I had to hazard a guess, I'd say that you're not a day over 65."
 Peter řekl starému muži: „Pokud bych měl zkusit hádat, netipoval bych vám ani o den víc než 65.“
 
Další překlady
AngličtinaČeština
hazard nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (golf) (golf)překážka žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 This hole has a sand trap hazard.
hazard [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (brave, deal with)vypořádat se s dok + předl
  smířit se s dok + předl
 Harry hazarded the bad weather and pushed for the top of the mountain anyway.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
hazard a guess v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (guess)tipnout si
 If all else fails, then you'll just have to hazard a guess.
occupational hazard nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (risk of a particular job)riziko povolání s + s
 Hemorrhoids are an occupational hazard for cowboys and writers alike. Rocks falling from the ceiling are an occupational hazard of underground mining.
occupational hazard nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative, informal (inherent or accepted risk of doing [sth](přeneseně)riziko povolání s + s
 An occasional slap in the face is an occupational hazard for men who insist on chasing the ladies.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"hazard" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: hazard [mitigation, reduction, assessment, identification], hazard insurance, is a (designated) hazard area, více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "hazard":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'hazard'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.