hat

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈhæt/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/hæt/ ,USA pronunciation: respelling(hat)


Inflections of 'hat' (v): (⇒ conjugate)
hats
v 3rd person singular
hatting
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
hatted
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
hatted
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
hat nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (head covering)klobouk mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 She wore a stylish hat on her head.
 Měla na hlavě stylový klobouk.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
hat nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (role) (přeneseně: sedět na různých židlích)židle žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
Poznámka: often preceded by the verb "to wear"
 I have to wear many different hats at my new job.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
at the drop of a hat exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (at the least provocation) (hovorový výraz)než bys řekl švec fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 That girl is so emotional, she'll start crying at the drop of a hat.
chef's hat,
also US: chef hat
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(white starched hat worn by a chef) (vysoká, pro šéfkuchaře)kuchařská čepice příd + ž
hard hat nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (protective helmet) (ochranná)přilba žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  (ochranná)helma žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 Visitors to this building site are required to wear a hard hat at all times.
hard hat nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US (construction worker)dělník mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  zedník mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 There was a group of hard hats hanging out at the bar tonight.
hard hat nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US, informal (conservative person)konzervativec mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
hard-hat adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." US, informal (conservative) (osoba)konzervativní přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
hat in hand advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." figurative (begging)s prosíkem
 The budget defecits mean we must go hat in hand to borrow billions from countries like China.
hat trick,
hat-trick
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
figurative (sport: scoring three goals) (tři góly v zápase)hattrick mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 He made it a hat trick by scoring his third goal just before the final whistle.
hat trick,
hat-trick
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
figurative (three successes) (přen.: tři úspěchy)hattrick mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 I just need one more to get a hat trick.
hat trick,
hat-trick
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(magic: pulling [sth] from a hat)trik s kloboukem fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
  kouzelnický trik příd + m
 The magician's hat trick drew wild applause from the audience.
straw hat nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (hat woven from dried stalks)slaměný klobouk příd + m
 She was wearing a straw hat to protect her head from the glare of the sun.
tile,
tile hat
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
dated, informal (style of hat)cylindr mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
top hat nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (man's tall formal headgear)cylindr mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 The costume includes a black felt top hat, an elegant cane, and white gloves.
winter hat nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (woollen hat worn in cold weather)kulich mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  zimní čepice příd + ž
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"hat" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: a [winter, cowboy, sun, stocking, top] hat, a [straw, wool, knitted] hat, a [one-fit, fitted] hat, více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "hat":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'hat'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.