hard

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈhɑːrd/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/hɑrd/ ,USA pronunciation: respelling(härd)


Inflections of 'hard' (advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."):
harder
adv comparative
hardest
adv superlative
Inflections of 'hard' (adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."):
harder
adj comparative
hardest
adj superlative

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
hard adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (solid)tvrdý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 This bed has a hard mattress.
 Ta postel má tvrdou matraci.
hard adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (firm)tvrdý, pevný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 This bed has a hard mattress.
 Tahle postel má tvrdou matraci.
hard adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (forceful) (např. úder)těžký, silný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 He struck him a hard blow to the head.
 Uštědřil mu tvrdou (or: silnou) ránu do hlavy.
hard adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (difficult)těžký, obtížný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  (intelektuálně)náročný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 That exam was really hard!
 Ta zkouška byla opravdu těžká (or: obtížná).
hard advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (with impact)tvrdě příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 He hit the ground hard with the pickaxe.
 Tvrdě udeřil krumpáčem do země.
hard advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." figurative (with deep emotion) (přeneseně: citově)těžce příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 His death hit them hard.
 Jeho smrt je těžce zasáhla.
hard advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (solid) (ve tvrdém stavu)tvrdě příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 The lake was frozen hard.
 Jezero bylo tvrdě zamrzlé.
hard advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (with effort, energy) (s velkým úsilím)tvrdě příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 She exercises hard to keep in shape.
 Tvrdě cvičí, aby se udržela v kondici.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
hard adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (rugged)náročný, těžký přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 This is a very hard hike, over rocks and boulders.
hard adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (inclement) (počasí)drsný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 It was a hard winter, but they survived.
hard adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (stern) (pohled)přísný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 She gave him a very hard stare.
hard adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (vigorous) (boj)těžký, tvrdý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  lítý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 They put up a long, hard fight.
hard adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (bad)smolný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 We have had some very hard luck.
hard on [sb] adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (severe) (ve výchově)přísný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 He's too hard on his children.
hard adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (person: tough, unemotional) (přeneseně: člověk)chladný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The old woman rarely showed any emotion and people said she was hard.
hard adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (sharp, distinct) (rys ve tváři)ostrý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Her face has hard features.
hard adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (photograph: high contrast) (fotopapír)kontrastní přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Print the photo using hard paper.
hard adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (unsentimental) (přeneseně: bez emocí)chladný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 When I started to cry in his office, he just gave me a hard look and asked me to leave.
hard adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." colloquial (stingy)lakomý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 He won't lend you any money? That's rather hard.
hard adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (currency) (měna)tvrdý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 You'll need hard currency to pay for this.
hard adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (drink: alcoholic) (alkohol)tvrdý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 He only drinks hard liquor, never beer.
hard adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (water: with minerals) (voda)tvrdý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Water is hard if it leaves deposits in the shower.
hard adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (baked goods: crusty)křupavý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 This bread has a lovely hard crust.
hard adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (baked goods: stale) (pečivo)tvrdý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Ellen used the previous day's hard bread to make breadcrumbs.
hard adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." technical (textiles: smooth) (textilie)hrubý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The cloth is made with a hard fibre.
hard adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (destructive)tvrdý, ničivý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The army made a very hard attack on the enemy town.
hard adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (military installation: protected) (vojensky)chráněný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The location of the army's hard missiles is secret.
hard adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (phonetics) (hláska)tvrdý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 You should pronounce this word with a hard "c", not a soft.
be hard on [sb] adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (treat [sb] harshly, sternly) (ve výchově)přísný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 My parents were hard on me when I was growing up.
hard advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (intently)upřeně, soustředěně příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 She looked hard at the exam question.
hard advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (severely)přísně příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 The teacher looked at him hard, and told him to leave the room.
hard advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (nautical: to an extreme)zcela, zostra příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 Go hard aport and make sure everything is alright.
hard advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (with difficulty) (náročně)těžce příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 Her victory was all the sweeter for being hard won.
hard on [sth],
hard upon [sth]
adv + prep
(near, coming up to)téměř příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 It was hard upon nightfall when they arrived.
Hard nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK (solid beach) (na vytažení lodě)břeh mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
Poznámka: usually capitalized
 You can access the hard during low tide.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
blowhard,
blow-hard
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
slang, figurative (boastful person)chlubil, chlubilka m, ž
  (hovorový výraz)vejtaha mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 That guy's such a blowhard! He never stops talking about his achievements.
cider,
also UK: cyder
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
UK (alcoholic apple drink) (z jablek)cider mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 After work, we stopped by the pub to have a half pint of cider.
drive a hard bargain v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (be tough negotiator) (při vyjednávání)jít tvrdě za svým
 The shopkeeper drove a hard bargain, but we eventually agreed on a price for the vase.
hard as nails adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (tough, durable) (přen., o něčem tvrdém)jako z oceli fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
  (přen., o něčem tvrdém)jako kámen sp + m
 I can't crack the ice, it is as hard as nails.
hard as nails adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." ([sb]: tough, without sympathy) (přen.: o někom přísném)jako z kamene fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 Don't expect any sympathy from him, he is as hard as nails.
hard at work adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (working hard)tvrdě pracovat na fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 Miguel was hard at work doing his history project.
hard copy nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (physical copy of data)tištěná verze příd + ž
Poznámka: A hyphen is used when the term is an adjective.
 Can you send me a hard copy of the data?
hard-core,
hardcore
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(pornography: obscene) (pornografie)hard core přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
hard-core,
hardcore
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(person: staunch, committed) (o někom odolném)hard core přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  (přeneseně)s tuhým kořínkem fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
the hard core nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (those most committed to [sth](přen.: ti nejodhodlanější)zdravé jádro příd + s
  (přen.: ti nejodhodlanější)tvrdé jádro příd + s
 The arduous ascent soon separated the wimps from the hard core.
hard currency nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (coins and bills)hotovost žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 We accept only hard currency, no checks or credit cards.
hard currency nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (currency unlikely to lose value)tvrdá měna příd + ž
 The price of a hard currency tends to remain stable in the short term.
hard disk,
magnetic disk
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(computing: disk-reading hardware)hard disk mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
hard drive nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (data-reading hardware) (paměťové médium v počítači)pevný disk příd + m
 The police were able to retrieve information from the fraudster's hard drive.
hard drugs nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (cocaine, heroin, etc.)tvrdé drogy příd + ž mn
 He started off abusing alcohol and later moved on to hard drugs.
hard feelings nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." informal, often neg (resentment)vztek mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  zášť žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  odpor mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 When they broke up there were no hard feelings.
hard goods nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (durable goods)průmyslové zboží
 There has been a slowdown in sales of hard goods such as appliances and furniture.
hard hat nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (protective helmet) (ochranná)přilba žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  (ochranná)helma žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 Visitors to this building site are required to wear a hard hat at all times.
hard hat nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US (construction worker)dělník mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  zedník mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 There was a group of hard hats hanging out at the bar tonight.
hard hat nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US, informal (conservative person)konzervativec mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
hard-hat adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." US, informal (conservative) (osoba)konzervativní přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
hard knocks nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." figurative, informal (real-life experience)životní zkušenosti příd + ž mn
 Dan brings to the job a life-long experience of hard knocks.
hard knocks nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." figurative, informal (difficult experiences)potíže ž mnpodstatné jméno ženského rodu v množném čísle: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského v množném čísle (např. sestry, kočky, knihy).
  problémy m mnpodstatné jméno mužského rodu v množném čísle: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského v množném čísle (např. bratři, jeleni, kameny).
 The advertising industry has taken some hard knocks in the recent economic downturn.
hard life nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (difficult existence)těžký život
 Working in the coal mines was a hard life.
hard of hearing,
hard-of-hearing
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(partially deaf)špatně slyšet přísl + ned
Poznámka: hyphens used when term is before a noun
 My grandfather is hard of hearing, so don't bother talking to him from across the room.
the hard of hearing nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." invariable (partially-deaf people)nahluchlí lidé příd + m mn
 Subtitles are provided for the deaf and hard of hearing.
the hard sell nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (aggressive sales)agresivní prodej příd + m
 The hard sell is a tactic designed to quickly close a sale.
hard sell nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal, figurative ([sth]: hard to make desirable) (přeneseně)oříšek mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  (přeneseně)umění spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 It will be a hard sell to convince the rebels to back a plan to end the civil war.
 Bude oříšek (or: umění) rebely přesvědčit, aby podpořili plán ukončení občanské války.
hard sell nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal, figurative (person: hard to persuade) (člověk, kterého je těžké přesvědčit)tvrdohlavec mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 Mike was a hard sell I, but I eventually won him over.
hard times nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (financial hardship)finanční obtíže příd + ž mn
  finanční tíseň příd + ž
 Both he and she are unemployed and they're going through some hard times.
hard times nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (difficult period)potíže, nesnáze ž mnpodstatné jméno ženského rodu v množném čísle: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského v množném čísle (např. sestry, kočky, knihy).
 These are hard times for those wanting to start their own business.
hard to believe adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (not credible)těžko uvěřitelný
 It's hard to believe that this was once all open fields.
hard to please adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (fussy, not easily satisfied) (někomu)těžko vyhovět přísl + dok
  (někomu)obtížné se zavděčit příd + dok
 My boss has very high expectations of our work and as a result is very hard to please.
hard to understand adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (not reasonable)těžko srozumitelný
 His motives are hard to understand.
hard up,
hard-up
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
informal (poor)chudý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  (neformální)švorc přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
Poznámka: hyphen used when term is before a noun
 I'm not exactly hard up, but I still don't like to waste money.
hard up,
hard-up
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
slang (desperate for sex) (toužící po sexu)zoufalý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Go on a date with John? No thanks, I'm not that hard up!
 Jít na rande s Johnem? Ne, díky, tak zoufalá zase nejsem!
hard work nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (great effort)velká snaha příd + ž
  dřina žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 We would like to commend you on your hard work for the company over the years.
hard work nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal ([sth]: requires effort)velké úsilí příd + s
 Riding a bike uphill is hard work.
hard worker nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sb] who works diligently)dříč, dříčka m, ž
hard-and-fast rule nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (rule: unbreakable)pevné pravidlo příd + s
  závazný předpis příd + m
 There's no hard-and-fast rule about what makes good picnic food.
hard-headed adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (stubborn, unwilling to take advice)tvrdohlavý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  umíněný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 He is so hard headed he refused to turn back even when it was obvious we were on the wrong road.
hard-headed adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (unsentimental, without regards for morals) (přen.: neovlivněný emocecmi)střízlivý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
hard-hitting adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (blunt, honest) (povahově)přímý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  (povahově)upřímný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
hard-nosed adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative, informal (tough, uncompromising) (člověk)realistický přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  (člověk)praktický přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
hard-pressed,
hard pressed
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(finding [sth] difficult)být v úzkých ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
 He knew that if asked to justify himself, he would be hard-pressed.
 Věděl, že když ho požádají, aby to vysvětlil, bude v úzkých.
be hard-pressed to do [sth],
be hard pressed to do [sth]
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(finding [sth] difficult)být v úzkých ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
 I would be hard-pressed to tell you the capital of Azerbaijan if you asked me.
 Kdybys po mně chtěl hlavní město Ázerbájdžánu, byl bych v úzkých.
hard-wired,
hardwired
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(directly circuited) (přímo)připojený přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  (přímo)zapojený přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
hard-wired,
hardwired
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(programmed)naprogramovaný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
hard-wired,
hardwired
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
figurative (psychology: innate)instinktivní přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  vrozený přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Many of our fears are hard-wired, such as fear of the unknown.
 Některé typy strachu jsou instinktivní, jako například strach z neznáma.
hard-working,
hardworking
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(diligent)pilný, houževnatý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  tvrdě pracující přísl + příd
 The seasonal workers employed to help with the harvest are very hardworking indeed.
have a hard time v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (experience difficulties) (neformální: být obtížné)dát práci dok + ž
 Be kind to her - she's having a really hard time right now.
have a hard time doing [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (find difficult) (neformální: být obtížné)dát práci dok + ž
 We're having a hard time picking a suitable slogan for our marketing campaign.
strive hard to do [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (make a great effort to)tvrdě usilovat o fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
  snažit se o ned + předl
 I always strive hard to finish my assignments before I go to bed.
try hard vi + adv informal (make an effort)snažit se ned
  usilovat ned
 Try hard to be on your best behavior at the party.
work hard v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (be diligent, apply oneself)dřít ned
  tvrdě pracovat přísl + ned
 When studying for exams it is important to work hard.
 Když se učíš na zkoušky, musíš opravdu dřít.
work hard v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (be devoted to one's job) (v práci)dřít ned
  (v práci)tvrdě pracovat přísl + ned
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"hard" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: sexually explicit: he [got, had] a hard, a hard [rock, substance, metal, surface], sexually explicit: he [got] a hard-on, více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "hard":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'hard'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.