happening

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈhæpənɪŋ/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ˈhæpənɪŋ/ ,USA pronunciation: respelling(hapə ning)


Na této stránce: happening, happen

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
happening nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (event)událost žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 All sorts of strange happenings started occurring after the dictator took power.
happening nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (performance art) (umělecká)akce žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  happening mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 Anna is a big fan of modern art and is attending a happening this weekend.
happening adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." dated, slang (exciting, groovy)v kurzu předl + m
  vzrušující přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  super příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 Wow, this is a really happening place; let's stay here.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
happen viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (occur)stát se, přihodit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  dít se ned
 A lot of things have happened since last year.
 Od loňska se stalo (or: přihodilo) hodně věcí.
happen (to [sb]) viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (befall)stát se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  přihodit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 I didn't work hard for it, it just happened!
 Nijak jsem na tom nepracoval, prostě se to stalo.
happen to [sb/sth] vi + prep (become of) (někomu, něčemu něco)stát se, přihodit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (někomu, něčemu něco)stávat se ned
 What happened to that book I lent you?
 Co se stalo s tou knihou, co jsem ti půjčil?
happen to do [sth] vi + prep (chance to)náhodou příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 Did you happen to see my keys?
 Neviděl jsi náhodou moje klíče?
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
happening | happen
AngličtinaČeština
What's happening? exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." informal (greeting)co se děje?
 Hi, guys. What's happening?
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"happening" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: the [local, town] happenings, [eerie, odd, strange, weird] happenings, [inexplicable, important, significant, trivial] happenings, více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "happening":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'happening'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.