guest

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈgɛst/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/gɛst/ ,USA pronunciation: respelling(gest)


WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
guest nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (person invited to one's home)host mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 We are going to have three guests over tonight.
 Večer budeme mít tři hosty.
guest nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (person invited to a social event) (na společenské události)host mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  (společenské události)účastník, účastnice m, ž
 There were 200 guests at our wedding reception.
 Na naší svatbě bylo 200 hostů.
guest nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (patron of hotel or restaurant) (v hotelu nebo restauraci)host mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 The hotel had three hundred guests staying there.
 V hotelu bylo ubytováno 300 hostů.
guest nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (computing: [sb] who logs in without a password) (kdo se připojuje bez hesla)host mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 You can log on to the computer as a guest.
 Na počítač se můžeš přihlásit jako host.
guest nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (biology: parasite)parazit mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 The guest feeds parasitically on the host.
 Parazit se krmí na hostiteli.
guest for [sb] viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (TV, radio: stand in for usual presenter) (jako moderátor v televizi nebo rádiu)zastupovat ned
 Fred Jones is on holiday this week, so comedian Jack Burton will guest for him on tonight's show.
 Fred Jones je na dovolené, takže ho na dnešním představení zastoupí komik Jack Burton.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
Be my guest! exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (help yourself)Buď tu jako doma! zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
 If you want some lemonade, be my guest!
guest house nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (small hotel)penzión, hostinec mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 My parents stayed in a nearby guest house while visiting us for three weeks.
guest house nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (outbuilding for guests)dům pro hosty fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 Grandma and Grandpa will stay in the guest house when they visit.
guest of honor (US),
guest of honour (UK)
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(person for whom gathering is held)čestný host
 Prince Faisal was the guest of honor at today's presidential dinner.
guest room nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (spare bedroom for guests)pokoj pro hosty
 Our guest room does double duty as a home office.
guest speaker nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sb] invited to give speech) (na konferenci apod.)hostující přednášející příd + m
  (na konferenci apod.)pozvaný řečník příd + m
guest star nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (TV: famous actor playing a role) (herec, herečka)zvláštní host příd + m
 James Franco was recently a guest star on the soap opera "General Hospital".
 James Franco se nedávno objevil jako zvláštní host účinkující v telenovele Všeobecná nemocnice.
guestbook,
guest book
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(book signed by visitors)kniha návštěv ž + ž mn
  návštěvnická kniha příd + ž
 Please sign our guestbook before leaving the hotel.
guestbook,
guest book
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(webpage signed by visitors) (fórum pro návštěvníky web. stránek)guestbook mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"guest" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: guested on (several) [shows, movies, episodes, albums], a [hotel, house] guest, guest services, více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "guest":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'guest'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.