grooved

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈgruːvd/US:USA pronunciation: respellingUSA pronunciation: respelling(gro̅o̅vd)

From the verb groove: (⇒ conjugate)
grooved is: Click the infinitive to see all available inflections
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."
Na této stránce: grooved, groove

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
grooved adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (with thin lines cut into it)rýhovaný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  s drážkami předl + ž mn
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
groove nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (long rut, dip: in metal, etc.)rýha žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 There was a groove running along the side of the cutting board to keep the juices from spilling.
groove nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal, figurative (routine) (pracovní)rutina žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  (pracovní)zaběhnutí spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 The new cook worked extremely fast when he got into the groove of things.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Další překlady
AngličtinaČeština
groove nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. slang (music)rytmus mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  hudba žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 The band had a good groove going and the audience started dancing.
groove viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." slang (dance)tancovat, tančit ned
  (hovorový výraz)trsat ned
groove to [sth],
groove on [sth]
vi + prep
figurative, dated, slang (enjoy: music, etc.) (hudbu)užívat si ned
  (do rytmu)houpat se ned
 The teenager walked down the street, grooving to the beat of whatever was playing on his mp3 player.
groove [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (make a groove)udělat rýhu dok + ž
  rýhovat ned
  žlábkovat ned
 Dan used a file to groove the wood.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"grooved" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
V seznamech: Wood/lumber, více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "grooved":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'grooved'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.