greet

Listen:
 [ˈgriːt]


WordReference English-Czech Dictionary © 2019:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
greet [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (welcome guests, customers)vítat ned
 While Mary goes to greet the guests, Fred finishes setting the table for dinner.
 Zatímco Mary jde vítat hosty, Fred dokončuje prostírání stolu.
greet [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (say hi)zdravit ned
  pozdravit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 In this small town, strangers greet you in the street.
 V tomhle malém městě tě lidé na ulici zdraví.
greet [sb/sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." often passive (react to)přijmout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  přivítat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The teacher's questions were greeted by confused silence from her students.
 Učitelovy otázky byly přijaty zmateným mlčením žáků.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"greet" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: greet [your visitors, our guests, his in-laws, her relatives], greet your [friends, family], greet everyone [personally, in turn], více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "greet":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'greet'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.